Header: Població de Girona

Població de Girona

Servei d'Estadística | Població de Girona

Servei d'estadística

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 024

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Consulta del col·legi electoral per Internet amb motiu de les Eleccions Municipals del 28 de maig de 2023

Del 10 al 17 d'abril hi ha l'exposició pública del cens electoral provisional. Enguany hi ha hagut canvis de locals electorals, és per això que us recomanem que comproveu el vostre col·legi electoral a través del web municipal.

Per tal de donar acompliment a l’article 24.2 i el 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que regula el servei de consulta al Cens Electoral, i la relació provisional dels límits de les seccions electorals, locals i meses, respectivament.

S’exposen al públic a les Oficines d’Informació i Atenció a la Ciutadania, durant el període comprès entre els dies 10 i 17 d’abril, ambdós inclosos. Durant l’esmentat període qualsevol persona pot presentar reclamació en relació a les seves dades censals.

En virtut del que estableix l’article 41.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, no és permesa la recopilació de les dades contingudes en aquestes llistes per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.

OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona
972 419 010
El 30 de gener de 2023 va ser la data de tancament del cens electoral.
La sol·licitud de vot per correu es pot fer del 4 d’abril al 18 de maig de 2023.


CONSULTA DEL COL·LEGI ELECTORAL PER INTERNET

També podeu consultar el col·legi electoral a través del web www.girona.cat/cens. Només cal posar la vostra adreça al cercador i us retornarà el col·legi electoral de la ciutat de Girona que us pertoca.

El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins al 30 de gener de 2023, que és la data de tancament del cens electoral. 

Enguany hi ha alguns canvis de col·legis electorals per això us recomanem que comproveu si us afecten al cercador de locals electorals.

Resum dels canvis dels locals electorals

 • Els votants que abans de les eleccions del 14 de febrer de 2021, votaven a l’Escola Pla de Girona i, per motiu de les mesures per COVID-19 es van traslladar al Pavelló de Palau I, ja podran tornar a votar a l'Escola Pla de Girona.
 • L’Auditori de Girona ja no serà local electoral i el nou lloc de votació serà al Palau de Fires.
 • Els votants que abans de les eleccions del 14 de febrer de 2021, votaven a Local social de Montjuïc i, per motiu de les mesures per COVID-19 es va traslladar a una part dels votants al Centre Cívic de Pedret I, ja podran tornar a votar a Local social de Montjuïc.
 • Els votants que abans de les eleccions del 14 de febrer de 2021, votaven a l'Escola Taialà i, per motiu de les mesures per COVID-19 es van traslladar al Pavelló Municipal Girona-Fontajau, ja podran tornar a votar a l'Escola Taialà.
   

Calendari electoral

 • Data de tancament del cens: 30 de gener de 2023
 • Exposició del cens electoral provisional: entre el 10 i el 17 d’abril 
 • Termini per a la sol·licitud del vot per correu: del 4 d’abril al 18 de maig
 • Presentació de candidatures: entre el 19 i el 24 d’abril
 • Publicació de les candidatures presentades: dimecres 26 d’abril
 • Sorteig de formació de les Meses en el Ple extraordinari: entre 29 d’abril i el 3 de maig
 • Publicació de les candidatures proclamades: 2 de maig
 • Campanya electoral: entre el 12 i el 26 de maig
 • Eleccions: diumenge 28 de maig
Més informació
Anunci d'exposició del cens electoral provisional
Imprès de reclamació al cens electoral
Tornar