Header: Població de Girona

Població de Girona

Servei d'Estadística | Població de Girona

Servei d'estadística

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 024

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Girona registra 102.666 persones empadronades en data 1 de gener de 2022

La ciutat ha crescut respecte a l’any anterior en 734 habitants, un 0,72% 

La ciutat de Girona tenia 102.666 persones empadronades en data 1 de gener de 2022, el que representa una xifra similar a la de l’any anterior, quan es va arribar als 101.932 habitants. D’un any a l’altre, s’ha augmentat en 734 habitants, cosa que representa un creixement del 0,72%. Aquestes són algunes de les dades que es poden extreure de la rectificació del padró durant el període comprès entre l'1 de gener de 2021 i l'1 de gener de 2022 que l’Ajuntament de Girona, a través de la Junta de Govern Local, acaba d’aprovar. 

"L'augment de població que s'ha consolidat en aquests últims anys demostra que Girona és ara mateix una ciutat atractiva, que ofereix oportunitats de progrés personal i professional. A la vegada, això és un repte per adaptar els serveis públics a les noves necessitats que es generen, amb zones de creixement demogràfic i també per facilitar la integració de les persones nouvingudes d'altres països. Cada vegada som més gironins i gironines, i aquest és un bon símptoma que la ciutat funciona", afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. 

Durant l’any 2021 es van produir 8.653 altes al padró i 8.560 baixes. Pel que fa a les altes, destaquen les 4.367 persones vingudes d'altres punts de Catalunya. En concret, hi ha 3.213 persones provinents d’altres localitats de la província de Girona; 1.041, de Barcelona; 58, de Lleida, i 55, de Tarragona. De l’Estat, es van empadronar a Girona 896 persones. Pel que fa a les persones provinents d’altres països, es van empadronar a la ciutat 1.697 homes i dones. La major part d’aquests venien d’Hondures (235), el Marroc (209), Colòmbia (145), Argentina (67), França (67), Estats Units d’Amèrica (55), Regne Unit (54), Veneçuela (54) i Gàmbia (52).

Les altres altes corresponen a 783 naixements i 910 casos d’omissió. Aquest darrer cas es refereix a persones que no constaven en cap altre municipi i que vivien a Girona sense estar-hi empadronades. 

D’altra banda, dels 8.560 habitants que es van donar de baixa durant el període analitzat, 742 casos va ser per defunció, 4.883 persones va ser per anar a viure a altres municipis de Catalunya o de l’Estat i 227 va ser perquè se’n van anar a l’estranger. Paral·lelament, es van donar de baixa per inscripció indeguda 2.030 persones; per duplicitat, 5 habitants, i per caducitat, 673 persones. 

Cal especificar que les baixes per inclusió indeguda es duen a terme per dos motius: per no haver renovat el padró, o bé perquè ja no resideixen en aquell domicili i les noves persones residents a l’habitatge, o el mateix ajuntament, inicien el procediment d’exclusió. En aquests casos també s’hi inclouen les revisions de les persones empadronades al Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa.

Més informació
Tornar