Header: Població de Girona

Població de Girona

Servei d'Estadística | Població de Girona

Servei d'estadística

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 024

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Girona té 103.550 habitants el 2020 segons el padró municipal

Es consolida la xifra dels 100.000 habitants assolits l’any 2018 i es confirma la tendència de creixement

La ciutat de Girona va començar el 2020 amb 103.550 habitants segons l’estudi bàsic del Padró Municipal d’Habitants publicat aquesta setmana. D’aquesta manera, es consolida la xifra dels 100.000 habitants assolida l’any 2018, i es confirma la tendència de creixement, tot i que força més moderada que els primers anys del segle XXI, concretament en el període 2001-2008. 

“Aquestes xifres demostren que Girona és una ciutat atractiva, que és capaç d’oferir projectes vitals i professionals a noves persones que decideixen venir a viure-hi, i que creuen que aquí hi tenen un futur. Des de l’Ajuntament continuarem treballant per garantir uns serveis públics de qualitat per a tothom, i un context econòmic dinàmic i modern per al nostre teixit productiu, de manera que puguem continuar sumant nous gironins i gironines cada any”, afirma l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Del total d’habitants, hi ha 53.618 dones (un 51,78%) i 49.932 homes (un 48,22%). Per grups d’edat, hi ha 16.643 nens i nenes i joves de 0 a 14 anys (16,07%), 70.513 persones de 15 a 64 anys  (68,10%), i 16.394 majors de 65 anys (15,83%). L’informe també reflecteix que el 38,25% de la població empadronada va néixer a la ciutat de Girona, el 14,58% a la província de Girona, el 9,89% a la resta de Catalunya, l’11,97% a la resta d’Espanya i el 25,32% a l’estranger. Els barris que concentren més habitants són l’Eixample amb 44.784 veïns i veïnes (un 43,2%) i Santa Eugènia amb 17.507 persones (16,9%). 

Aquest estudi té per objecte facilitar dades que permetin destacar les principals característiques demogràfiques de la població del municipi de Girona, així com difondre cartografia amb la distribució territorial de la població d’acord amb les principals sectoritzacions vigents (seccions censals, barris i sectors) i la seva densitat. Cal tenir en compte que es tracta de resultats no oficials, per a l’obtenció dels quals s’utilitza el fitxer del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2020, que, com és habitual, se sotmetrà a l’aprovació del Ple del consistori durant el primer trimestre del 2021. 

Els paràmetres més destacats que conté l’estudi són: evolució, densitat, estructura de la població per edat i sexe, càlcul dels principals índexs demogràfics, naturalesa de la població (segons lloc de naixement), fluxos de població (altes, baixes i moviments interns), ocupació dels domicilis i nivell d’instrucció de la població. 

Es pot consultar l’estudi d’aquest any i dels anteriors en el següent enllaç. I tots els paràmetres que conté l’estudi es poden consultar detallats pels diferents barris i sectors del municipi en el web de l’Observatori Socioeconòmic
 

Estudi bàsic del Padró Municipal d’Habitants del 2020
Tornar