Header: OMIC

OMIC
Oficina Municipal d'Informació de Consum

Xarxes: OMIC

Oficina Municipal d'Informació de Consum - OMIC

Oficina Municipal d'Informació de Consum

Àrea de qui depèn:
Àrea de Promoció Econòmica

Adreça:
C. Ciutadans, 2
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 025

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

A/e:
omic@ajgirona.cat

Web:
web.girona.cat/omic

EN CAS QUE NO SIGUEU
DE GIRONA CIUTAT:

Podeu buscar l'oficina de consum que us correspon al següent cercador.

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Reclamació de despeses hipotecàries

Es poden reclamar les despeses derivades dels préstecs hipotecaris formalitzats entre el 1984 i el 2019.

Es poden reclamar les despeses derivades dels préstecs hipotecaris formalitzats entre el 1984 i el 2019. Cal revisar la clàusula de despeses del préstec hipotecari (sol ser la clàusula 5a) per assegurar que el prestatari (persona consumidora) s’ha fet càrrec íntegrament de les següents despeses reclamables: notaria, registre de la propietat, gestoria i taxació.

En cas que la hipoteca estigui cancel·lada també hi ha la possibilitat de reclamació.

 • Primer: Fer reclamació a l’entitat bancària, adjuntant tota la documentació que es detalla a l’apartat “documentació” que trobareu més avall. És molt important tenir acusament de rebuda de la reclamació feta. S’aconsella fer la reclamació en paper (2 còpies) i que l’entitat bancària i hi posi segell i data a la vostra còpia.
  • Entre les posibles respostes que pot donar l’entitat bancària cal diferenciar:
   • Reconeixement o no de nul·litat de la clàusula de despeses
   • Acció resolutòria: Restitució o no dels imports de despeses i interessos
  • Però en moltes de les respostes a les reclamacions argumenten prescripció de l’acció resolutòria, o denegació per diversos motius… (i serà necessari acudir a la via judicial.)
 • Segon: Reclamacions opcionals:
  • Es pot presentar reclamació a través del Servei Públic de Consum, tot i que si no han prosperat en el primer pas és molt difícil que s’arribi a acord. però es pot intentar, ja que en algun cas l’entitat bancària ha reconegut la nul·litat de la clàusula i/o restitució del principal.
  • Defensor/a del client de l’entitat bancària. (en cas que en tinguin)
  • Reclamació al Departament de conducta d’entitats del Banc d’Espanya. Es pot obtenir el formulari de reclamacions al web: https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl/ (tot i que en la totallitat de casos que coneixem el BdE es declara incompetent per aquesta qüestió)

Anar fent pas a pas serveix per provar la voluntat d’arribar a acord de manera amistosa, abans d’engegar la via judicial, que és on molt probablement t’hauràs de dirigir finalment, si és el cas.

 • Tercer: Reclamació via judicial (haurà de ser en la majoria de casos). S’aconsella assessorament per part d’alguna associació de consumidors especialitzada.
  També us podeu informar en el Servei d’Orientació Jurídica - cal demanar cita prèvia (tel. 972210208 extensió 2 i 2) Avda. Ramon Folch 4-6 de Girona.

Documentació. Quina documentació és obligatòria que adjunteu a la reclamació?

 • Còpia del DNI,
 • Còpia de l’escriptura del préstec hipotecari,
 • Còpia de les factures de les despeses que es poden reclamar (*):
  • Notaria
  • Registre de la propietat
  • Gestoria
  • Taxació

En cas de via judicial, a part d’aquesta documentació, caldrà acreditar la reclamació extrajudicial.
(*) Seran reclamables els imports del 50% de la factura de les despeses de Notaria, i 100% de l’import de les factures de despeses de Registre de la propietat, de gestoria, i de taxació.
 

Per altra banda, us informem que podeu assessorar-vos en les entitats de defensa de consumidors, especialistes en l’àmbit bancari, perquè us podran fer l’acompanyament i assessorament en la reclamació via judicial, si és el cas:

I també a través de totes les altres associacions que qui ha informades en el web de l’Agència Catalana del Consum: https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/codi-de-consum-de-catalunya/sintesi-dels-drets-de-les-persones-consumidores-i-usuaries/els-drets-basics-de-les-persones-consumidores/associacions-de-consumidors/

Les entitats de consumidors poden cobrar una quota d’associats, o simpatitzants, i/o cobrar per serveis determinats. (cal consultar les condicions amb cada entitat)

+ informació d’interès:

L’Agència Catalana del Consum ha publicat la següent notícia:
https://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Reclamar-despeses-hipotecaries

Informació sobre el tema dels terminis:
https://informeespana.es/economia/2024/04/10/estos-son-los-plazos-que-fijan-los-tribunales-para-recuperar-los-gastos-abusivos-en-las-hipotecas/

Aquí pots consultar quina és la teva oficina de consum, a la qual t’has de dirigir per a fer la reclamació: https://consum.gencat.cat/ca/lagencia/organismes-de-consum/la-teva-oficina-de-consum/

Calculadores d’interès legal:
https://www.calculo-intereses.com/#/resultado
https://www.asufin.com/calculadora-asufin/intereses-legales/

Tornar