Header: Cultura popular, festes i tradicions

Cultura popular, festes i tradicions

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Oberta la convocatòria per sol·licitar les barraques de Fires de Sant Narcís 2024

El termini de presentació de sol·licituds que tenen les entitats de Girona que compleixin els requisits és fins al dia 20 de maig.

L’Ajuntament de Girona ha obert el període de recepció de sol·licituds de les entitats que volen tenir una barraca a la Copa en la propera edició de les Fires de Sant Narcís de la ciutat. Les instàncies per participar-hi es poden presentar fins al dia 20 de maig.

El passeig de la Copa és una gran esplanada situada al bell mig del parc de la Devesa on es poden trobar les parades, popularment conegudes com les barraques, que gestionen les entitats cíviques de la ciutat. Cada nit s'hi celebren concerts i és l'espai més popular de les Fires.

Enguany s’instal·laran un total de 19 barraques a l’esplanada de la Copa. Podran participar-hi les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d’actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima d'1 any i, per l’altre, les associacions d’estudiants i el Consell d’Estudiants de la Universitat de Girona.

En queden excloses les federacions i confederacions, de qualsevol tipus, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives, associacions professionals i altres. L’àmbit d’actuació de les entitats sol·licitants ha de ser estrictament local. 

Les bases reguladores de la convocatòria regulen les condicions d’adjudicació, instal·lació i sistema de gestió de les parades de venda de menjars i begudes a la Copa durant les Fires.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds, i documentació adjunta, es presentaran a través de la seu electrònica i en els impresos que estaran a disposició dels sol·licitants al següent enllaç. La documentació que cal presentar i el procediment d'adjudicació ho trobareu a les bases d'adjudicació.

Comissió de la Copa

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats poden sol·licitar de ser membres de la Comissió de la Copa. La Comissió de la Copa té l'objectiu d'assessorar la Comissió Municipal de Fires en tot allò que té a veure amb el funcionament de l'espai de la Copa, com fer propostes per a l'organització i programació d'activitats, l'elaboració de propostes sobre l'organització de l'espai, la resolució de conflictes i la gestió dels serveis. A més a més, elabora propostes per a impedir la venda d'alcohol a menors i fa l'estudi de la documentació de les sol·licituds i arbritatge de l'accés al sorteig de parades.

Tràmits i bases reguladores
Tornar