Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona aprova el Pla d’igualtat intern que incorpora la mirada LGTBI en el conjunt de les actuacions

L’objectiu d’aquest document és garantir i fomentar els principis d’igualtat de tracte i no-discriminació entre els treballadors i les treballadores del consistori. El Pla té una vigència de quatre anys i s’ha pactat en la Comissió d’Igualtat de la Mesa de Negociació del personal de l’Ajuntament

Fotografia de la façana de l'Ajuntament de Girona. Font: Ajuntament de Girona.

L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui per Ple municipal el Pla d’igualtat intern que, com a novetat, incorpora la mirada LGTBI en el conjunt de les actuacions. L’objectiu d’aquest document és garantir i fomentar els principis d’igualtat de tracte i no-discriminació entre els treballadors i les treballadores del consistori, no només entre homes i dones sinó també entre les persones LGTBI. El contingut del nou pla es va pactar en la Comissió d’Igualtat de la Mesa de Negociació del personal del consistori. 
 
"Volem una Girona que garanteixi la igualtat de tracte i per això és  important començar pel propi Ajuntament. Aquest pla ha de ser una eina al servei d'una ciutat més oberta i respectuosa", ha ressaltat la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde.
 
El Pla s’estructura en tres grans parts: diagnosi, pla d’acció i avaluació. Els objectius d’aquest document impliquen afavorir una administració diversa, feminista i igualitària en la representativitat i la presa de decisions i que, alhora, garanteixi  la igualtat d’oportunitats i la tolerància zero davant de qualsevol mena d’expressió de violència masclista i LGTBI-fòbica. En el pla d’acció es despleguen els objectius específics per a la consecució dels objectius generals, es prioritzen els àmbits d’intervenció i es dissenyen les mesures i accions més adients per a la seva implementació. 
 
Aquest desplegament s’emmarca a partir del resultat obtingut de la diagnosi que es va realitzar, i que es determina a partir de 7 àmbits d’actuació, materialitzat amb 14 objectius estratègics i concretat en 42 mesures d’intervenció que han d’inspirar i informar l’estratègia institucional i organitzativa que es porti a terme per assolir la igualtat de tracte i no-discriminació per raons de gènere.
 
El Pla té una vigència de quatre anys, del 2024 al 2027. Per vetllar per la seva execució i avaluació, es farà un seguiment periòdic a través de la Comissió de Seguiment, així com un seguiment anual i una avaluació final.
 
El consistori va redactar i aprovar el primer Pla d’igualtat d’empresa el maig de 2013, en compliment de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes d'àmbit estatal. Ara s’ha actualitzat aquest document que va més enllà de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones aprovat el 2013, ja que inclou mesures relacionades amb la diversitat de gènere des d’una perspectiva interseccional. D’aquesta forma, s’inclourà la diversitat en els diferents formularis que es facin des de l’Ajuntament, s’impulsarà la paritat en òrgans de decisió i es treballarà per una comunicació inclusiva, per promoure accions de corresponsabilització i per dissenyar un protocol d’assetjament sexual que inclogui la perspectiva LGTBI. Aquestes són algunes de les línies de treball del Pla.   

Tornar
— 30 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 30 de 97 resultats.