Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de febrer del 2024

El Ple va tenir lloc el dilluns 12 de febrer.

El dilluns 12 de febrer de 2024 va tenir lloc el Ple ordinari corresponent al mes de febrer. L'alcalde, Lluc Salellas i Vilar, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió.

Abans que res, l'alcalde va explicar quines accions es durien a terme des del govern per gestionar la situació d'emergència per sequera que viu la ciutat. Després es va donar compte en el ple les diferents resolucions judicials i administratives i, tot seguit, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies.

Des de la Comissió Informativa d'Alcaldia/Presidència es van debatre tres punts. Tant el primer punt, relatiu a la designació dels representants de la corporació al Consell CILMA, com el segon, sobre la designació dels representants de la corporació a la Red Española de Ciudades por el Clima (RECC), es van aprovar per majoria absoluta amb 17 vots a favor (Guanyem Girona, Junts per Catalunya, Esquerra i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 en contra (Vox). En els dos casos, el regidor de VOX, Francisco Javier Domínguez García, va argumentar que hi votaven en contra  "per coherència, perquè ja vam votar en contra del cartipàs".

Pel que fa a l'altre punt, sobre l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit pel pagament de 663,21EUR al  Diari de  Girona en relació amb al contracte verbal entre l'Ajuntament i l'empresa esmentada per la subscripció del Diari de Girona del 2 de gener a 26 de gener de 2022, aquest punt es va aprovar per majoria absoluta amb 17 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 en contra (Vox). El regidor de VOX, Francisco Javier Domínguez García, va justificar el seu vot negatiu explicant que "no és el procediment adequat que cal seguir".

Des de la Comissió Informativa de Transició Ecològica i Transformació Urbana es van debatre dos punts per a la incoació de modificacions puntuals del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona, que es van aprovar per majoria absoluta amb 17 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 en contra (Vox).

Sobre el primer punt, relatiu al núm. 80, referent a la zona industrial de Domeny Sud i a l'accés a l'autopista AP-7, el regidor de VOX, Francisco Javier Domínguez García, va argumentar que "no hi ha els informes necessaris i no es justifica el canvi de sòl. Tampoc es diu si es compleixen alguns dels preceptes legals" i va afegir que "és lamentable que la iniciativa sorgeixi dels particulars i que l'Ajuntament s'hagi fet seva la proposta". En el cas del segon punt, relatiu al núm. 83, referent al nou Campus de Salut Josep Trueta, Domínguez va exposar que "no hi ha els informes jurídics necessaris que justifiquin que la modificació s'ajusta a la llei".

Tot seguit, es van tractar deu punts de la Comissió Informativa de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. El primer dels punts, sobre el reconeixement extrajudicial de crèdit pels serveis prestats des de la data de finalització del contracte anterior (14 d'abril del 2022 al 31 de març de 2023) per l'empresa Excelencia y Garantia para la Salud en el Trabajo, es va aprovar per majoria absoluta amb 17 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 en contra (Vox). El regidor d'aquest grup, Francisco Javier Domínguez García, va justificar de nou el seu vot negatiu "perquè no és el procediment adequat que cal seguir".

Els set punts següents es van aprovar per unanimitat: la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per a la realització d'una segona activitat en el sector privat del Sr. E.C.R; l'aplicació de l'increment de retribucions previst a la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023, i la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal per a la rehabilitació de la façana posterior de l'edifici situat al carrer Narcís Monturiol 8, de la façana principal de l'edifici situat al carrer Ibèria 4 i 4-bis, de les façanes de l'edifici situat al carrer Carme 62), de la façana i millora de l'aïllament tèrmic de l'edifici situat a la ronda Sant Antoni Maria Claret 9 i de la façana i millora d'aïllament tèrmic de l'edifici situat al carrer Bernat Bacià 6.

El següent punt de la Comissió era per a la modificació pressupostària per al crèdit extraordinari de la Sentència 2897 i es va per aprovar per majoria absoluta amb 16 vots a favor (Guanyem Girona, Junts i Esquerra), 8 abstencions (PSC) i 2 en contra (PP i Vox). El regidor de VOX, Francisco Javier Domínguez García, va explicar que "no s'ha respectat la voluntat del 2015 en què s'acordava la descatalogació de l'edifici i des dels governs de la ciutat es van buscar les maneres perquè aquest tràmit no es dugués a terme. Ara la ciutat ha de suportar econòmicament la irresponsabilitat dels partits que han dut a aquesta situació". Per la seva banda, el regidor del grup municipal del PP, Jaume Veray, va argumentar que "les sentències s'han de complir però aquest és un import molt important que ha d'assumir l'Ajuntament i no és lògic que es faci 14 dies després d'aprovar els pressupostos". Veray va afegir que "vam votar en contra del pressupost i també d'aquesta modificació".

L'últim punt va tractar sobre l'aprovació de la disposició del Fons de Contingència previst al pressupost de l'exercici 2024 i es va aprovar per majoria absoluta amb 18 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra, PP i Vox) i 8 en contra (PSC). Des del PSC, la portaveu del grup i regidora Sílvia Paneque va explicar que "el govern ja sabia que era un pressupost inadequat per a la ciutat de Girona i avui tenim un nou punt que el fa coixejar". "Hi votem en contra perquè aquesta despesa no era imprevista i mostra una manca de planificació i mala gestió", va afegir Paneque.

Després dels punts de les comissions, es va debatre una única moció, defensada pel regidor del PSC Pere Parramon, que demanava l'autosuficiència energètica dels centres educatius de titularitat municipal. Aquesta moció es va aprovar per majoria amb 25 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra, PSC i PP) i 1 abstenció (Vox).

Finalment, es va obrir el torn dels precs i preguntes dels grups municipals de l'oposició a l'equip de govern i les respectives respostes. Sense més assumptes, l'alcalde de Girona va aixecar la sessió del Ple de febrer de 2024 a les 19.38 h.

Tornar
— 30 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 30 de 97 resultats.