Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de novembre del 2023

El Ple va tenir lloc el dilluns 13 de novembre

El dilluns 13 de novembre de 2023 va tenir lloc el Ple ordinari corresponent al mes de novembre. L’alcalde, Lluc Salellas i Vilar, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. 

Primer de tot, l’alcalde va llegir una declaració institucional per al Dia Mundial de la Infància 2023 dels grups municipals: “Aquest dia és important per posar en valor els grans èxits a favor dels drets dels nens i nenes, així com el poder transformador d’involucrar-los de manera directa en la construcció d’un món millor”.

Tot seguit, es va passar a votar els diferent punts de l’ordre del dia

El primer punt, la pròrroga del contracte del servei de redacció del projecte tècnic d'activitat extraordinària de "Girona, Temps de Flors", es va aprovar per majoria absoluta amb 19 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra, PP i Vox) i 8 abstencions (PSC). 

Per unanimitat es van aprovar diferents punts: el preu públic per a la venda del llibre "Girona era/és una festa", els preus públics de la programació estable del Teatre Municipal per la temporada 2024 i els preus públics per l'oferta de Teatre Escolar curs 2023-2024 del Teatre. 

A continuació, es va aprovar per majoria absoluta amb 26 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra, PSC i PP) i 1 vot en contra (Vox) l’inici de la revisió d'ofici de la compareixença davant l'alcaldessa de 17 de gener de 2003, per part del Sr. Xavier Masats i Roca, en nom i representació de l'Institut Tècnic Agrari Bell-Lloc del Pla (compareixença 554-I). 

En el Ple de novembre també van passar-hi diferents reconeixements extrajudicials de crèdit. Amb 18 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 vot en contra (Vox) es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit fruit de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar a Punt Verd Girona SL, el cost de les despeses derivades de la prestació del servei de manteniment de la jardineria i l'arbrat dels carrers, parcs i zones verdes dels lots 1, 3 i 4 per al període del primer de febrer fins el 30 de juny de 2023. I amb els mateixos vots també es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit fruit de l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar a E.I. Brot Serveis Integrals de Jardineria, el cost de les despeses derivades de la prestació del servei de manteniment de la jardineria i l'arbrat dels carrers, parcs i zones verdes del lot 2, per al període del primer de febrer al 30 de juny de 2023. 

El següent punt a tractar va ser la modificació de la plantilla, que es va aprovar amb 19 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra, PP i Vox) i 8 abstencions (PSC).

Després es van declarar per unanimitat diferents obres d’especial interès o d’utilitat municipal. Aquestes són: la reparació de jardineres i manteniment de la façana principal de l'edifici situat al carrer Bailén 2, l’ampliació i reforma de l'habitatge unifamiliar situat a l'avinguda Sant Narcís 11, la rehabilitació de façanes i cobertes de l'edifici situat a la travessia Carril 2, la rehabilitació de les façanes de l'edifici situat al carrer Emili Grahit 62 i la reparació del coronament de l'edifici situat a la gran via Jaume I 47. 

El Ple va continuar amb l’aprovació de la modificació del pressupost 2023 per fer front a les necessitats de crèdit al Capítol 1 i per al subministrament de gas. El punt va comptar amb 18 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra i PP) i 9 vots en contra (PSC i Vox). 

També es va aprovar, per unanimitat, la primera pròrroga del contracte dels serveis de neteja de mercats (reservat a Centre Especial de Treball), pel termini d'un any a partir del dia 1 de febrer de 2024, i canviar el responsable del contracte de gestió del servei d'aparcament i estacionament amb limitació horària a diversos carrers de Girona (zones blaves i verdes).

Un cop aprovats tots els punts, es va passar a les mocions. La primera, presentada per Junts sobre el conflicte d’Israel i Palestina, va ser aprovada amb 10 vots a favor (Junts, Esquerra i PP), 9 abstencions (PSC i Vox) i 8 vots en contra (Guanyem Girona). 

La següent va ser presentada per Guanyem Girona i Esquerra i tractava sobre el conflicte d'Israel i Palestina i el suport al poble Palestí. Va ser aprovada amb 11 vots a favor (Guanyem Girona i ERC), 14 abstencions (Junts i PSC) i 2 vots en contra (PP i Vox). 

El PSC va presentar una moció per reforçar la lluita contra la violència de gènere que va ser aprovada amb 26 vots a favor (Guanyem Girona, Junts, Esquerra, PSC i PP ) i 1 vot en contra (Vox).

Finalment, es va obrir el torn dels precs i preguntes dels grups municipals de l’oposició a l’equip de govern i les respectives respostes. Sense més assumptes, l’alcalde de Girona va aixecar la sessió del Ple de novembre de 2023 a les 20.05 h.

Ordre del dia
Tornar
— 30 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 30 de 97 resultats.