Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de desembre del 2023

El Ple va tenir lloc el dilluns 11 de desembre.

El dilluns 11 de desembre de 2023 va tenir lloc el Ple ordinari corresponent al mes de desembre. L’alcalde, Lluc Salellas i Vilar, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. 

El primer punt que es va tractar va ser la constitució del nou Consell Assessor de l'emissora de ràdio municipal, el qual es va aprovar per unanimitat.

Tot seguit es va passar a debatre sobre els preus públics de l'activitat esportiva de la 18a edició de la Sant Silvestre i la 13a edició de la Mini Sant Silvestre 2023. Aquesta van ser aprovar per majoria absoluta amb 18 vots a favor (Guanyem, JuntsxCAT, ERC, PP i Vox) i 8 abstencions (PSC). 

Per majoria absoluta amb 17 vots a favor (Guanyem, JuntsXCAT, ERC i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 vot en contra (Vox) es va aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit fruit de la responsabilitat contractual del contracte verbal produït entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa Industrial Ginés, SAU pel subministrament d'enllumenat pels carrers d’Oviedo i la plaça de Sant Jordi.
Per unanimitat es va aprovar la resolució de l'expedient de revisió d'ofici de la resolució de l'Alcaldia de data 11 d'octubre de 2001 per la qual s'atorga llicència de primera ocupació de l'edifici situat a Pujada Creu de Palau 19, compost de 43 habitatges, 2 locals i 40 aparcaments.

Tot seguit, es van aprovar diferents reconeixements de crèdit. El primer era per abonar a Jorge Ametller Batlle el cost de les despeses derivades de la prestació del servei de recollida i manteniment dels animals de companyia del municipi de Girona, durant els mesos de gener a maig de 2023. Aquest va ser aprovat amb 17 vots a favor (Guanyem, JuntsXCAT, ERC i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 vot en contra (Vox).

Els mateixos vots va rebre l'obligació de l'Ajuntament de Girona d'abonar a Canis Hospital Veterinari SL el cost de les despeses derivades de la prestació del servei d'atenció veterinària al Centre d'acollida d'animals de Girona, des de l'1 de setembre de 2022 fins a març de 2023.

Els tres reconeixements de crèdit restants van ser aprovats per majoria absoluta amb 25 vots a favor (Guanyem, JuntsXCAT, ERC, PSC i PP) i 1 vot en contra (Vox). Un d’ells feia referència a pagar les prestacions del servei de teleassistència, un cop finalitzada la vigència del contracte anterior i durant el període d'1 de juliol de 2022 a 30 d'abril de 2023 per part de l'empresa Televida Servicios Sociosanitarios SLU. L’altre era com a conseqüència de la revisió d'ofici del contracte dut a terme entre l'Ajuntament de Girona i la Fundació Privada Mas Xirgu per a la prestació de serveis de neteja en equipaments municipals. I l’últim era com a conseqüència de la revisió d'ofici del contracte dut a terme entre l'Ajuntament de Girona i UTE Social Neteja Girona per a la prestació de serveis de neteja en equipaments municipals.

Un dels punts importants del Ple va ser l’aprovació de la nova denominació de diversos espais públics de la ciutat: el mirador de les Pedreres, els jardins de les Obreres de la Fàbrica Grober, el carrer de Joan Ballesta i Molinas, el carrer de Pere Cerezo i Hernáez, la plaça de Simone de Beauvoir, la plaça de M. Antònia Canals i Tolosa, la plaça de Natàlia Molero i Lloret i la Torre de la Ciutat, així com l’esmena de la descripció de la plaça de Josefa i Elisa Úriz Pi. Aquest punt va comptar amb 24 vots a favor (Guanyem, JuntsXCAT, ERC, PSC i PP) i 2 abstencions (PP i Vox).

Per unanimitat també es van aprovar dos punts més: declarar obres d'especial interès o utilitat municipal la rehabilitació de les façanes de l'edifici situat a la pujada Creu de Palau 3 i canviar la designació de la persona representant de Secretaria/Serveis Jurídics en el contracte de neteja d'edificis i dependències municipals. 

Per últim, es va aprovar un altra reconeixement extrajudicial de crèdit. En aquest cas, derivat de les prestacions realitzades pel subministrament d'accessoris i equips complementaris de ràdio digital, compatibles amb la Xarxa de radiocomunicacions RESCAT, per a la Policia Municipal de Girona, mitjançant la modalitat d'arrendament operatiu, un cop finalitzada la vigència del contracte, durant el període comprès entre el dia 1 d'abril de 2023 i el 31 de juliol de 2023. El punt va comptar amb 17 vots a favor (Guanyem, JuntsXCAT, ERC i PP), 8 abstencions (PSC) i 1 vot en contra (Vox).

Tot seguit, es van passar a les mocions. En aquest cas hi havia una moció ciutadana que va presentar l’entitat Ateneu Popular de Girona contra l'apartheid i la neteja ètnica a Palestina. Aquesta va ser aprovada amb 8 vots a favor (Guanyem), 16 abstencions (JuntsXCAT, ERC i PSC) i 2 vots en contra (PP i Vox).

El grup municipal del PSC també va presentar una moció. Aquesta tractava sobre convertir Girona en una ciutat inclusiva. Iniciativa que es va aprovar per unanimitat.

Finalment, es va obrir el torn dels precs i preguntes dels grups municipals de l’oposició a l’equip de govern i les respectives respostes. Sense més assumptes, l’alcalde de Girona va aixecar la sessió del Ple de desembre de 2023 a les 19.50 h.

Ordre del dia
Tornar
— 30 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 30 de 97 resultats.