Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Menú horitzontal - Taula de promoció | Comerç

Taula de promoció de la ciutat

 

Taula de promoció | Comerç

Presentació

Què és?

La Taula de promoció s’emmarca dins l’Agència de Promoció Econòmica de la ciutat, l’objectiu del qual és impulsar el creixement econòmic de Girona i el seu entorn amb l’ajut i implicació dels diferents agents socioeconòmics del territori. A partir de diferents taules de treball es vol crear una xarxa col·laborativa, un espai conjunt per unir esforços i crear sinèrgies.

Objectius

L’objectiu de la taula de promoció és fomentar l’activitat econòmica i el desenvolupament local de Girona en coordinació amb els principals agents socioeconòmics del sector comercial, turístic i cultural de la ciutat. La seva comesa es crear sinèrgies entre aquests sectors per tal de potenciar la revitalització de l’economia, la generació de fluxos i l’estimulació del sector serveis.