Header: Oficina de Foment de les Arts

Oficina de Foment de les Arts

Ruta de navegació

Sessions participatives | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Sessions participatives

La gestió relacional de públics a partir de la COVID-19

Sessions participatives per a operadors culturals de la província de Girona

Aquesta iniciativa se situa avui en un context de gran incertesa pel conjunt dels agents culturals arran de la pandèmia de la COVID-19. Una situació que està provocant canvis profunds en el conjunt de la societat i que planteja nous reptes per a la professió, amb especial incidència en els àmbits de desenvolupament i gestió de públics.

És en aquest context de canvis accelerats que considerem més necessari que mai generar espais de trobada per a la reflexió i la formació, amb una proposta de sessions basades en la participació i l’intercanvi professional i que tenen com a principal objectiu donar resposta als neguits i reptes que afronten els gestors d’audiències culturals a partir de la COVID 19. 

Les sessions són gratuïtes i en format virtual. Es divideixen entre petits i grans operadors culturals i van dirigides, especialment, a responsables de públics, màrqueting i comunicació de les empreses, equipaments, festivals i institucions culturals de tots els àmbits (arts escèniques, música, arts visuals, sector audiovisual i de videojocs, sector editorial, etc.). 

Sessions virtuals

Petits operadors: 7 i 14 d’octubre de 2020 - Inscripcions
Grans operadors: 8 i 15 d’octubre de 2020 - Inscripcions