Header: Oficina de Foment de les Arts

Oficina de Foment de les Arts
PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial

Ruta de navegació

Presentació - Projectes | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Projectes

Des de l’Oficina de foment de les Arts s’estan desenvolupant programes pilot per generar interès per les pràctiques culturals, per detectar i captar talent emergent de les ICC del territori gironí i impulsar espais d’exhibició de petit format o per formar valor i interessos artístics en infants i joves a través d’experiències de mediació cultural.

També s’estan portant a terme accions de sensibilització i coordinació per generar espais d’intercanvi i reflexió entre professionals i afavorir l’articulació del sector de les ICC.

Projectes | Oficina de Foment de les Arts