Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Models de sol·licituds | OAMR

Instàncies, sol·licituds, declaracions responsables i altres

Per presentar al registre general

Models d’instància i documents complementaris per presentar sol·licituds de forma presencial al Registre general de l’Ajuntament de Girona que trobareu a les Oficines d’Informació i Atenció Ciutadana. En cas de voler-ho tramitar per Internet cal fer-ho a través del registre electrònic que trobareu a la seu electrònica.

FUE. Finestreta Única Empresarial

SUBVENCIONS

Cooperació

Suport a la creació de La Marfà – Centre de Creació Musical

Habitatge

Educació

Altres

URBANISME