Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Registres d'entrada auxiliars | OAMR

Registres d'entrada auxiliars

L'Ajuntament de Girona té el registre d'entrada general a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR). A part del registre general també té tot un seguit de registres auxiliars en diferents serveis municipals encarregats de registrar documents relacionats amb la matèria específica de l'àrea. 


Recordeu que el 90% dels tràmits es poden fer per la Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona. Un sistema que permet estalviar temps i cues i, sobretot, evita desplaçaments de la ciutadania. Us caldrà un certificat electrònic reconegut per identificar-vos i signar els registres electrònics com per exemple: IdCat, IdCat mòbil.

Registre de Recaptació Municipal

Tramitació: Assentaments en matèria específica de pagament d'impostos i taxes.

Localització i horari
Ajuntament - Pl. del Vi, 1 - Hall del Teatre Municipal
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Cita prèvia: 972 419 436 o 972 419 405, o bé mitjançant correu electrònic a recaptacio@ajgirona.cat  

Tràmits en línia: www.girona.cat/ovt

Registre de Gestió Tributària

Tramitació: Assentaments en matèria específica de gestió de tributs.

Localització i horari
Ajuntament - Pl. del Vi, 1 - Hall del Teatre Municipal
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Cita prèvia: www.girona.cat/citaprevia  

Tràmits en línia: www.girona.cat/ovt

Registre de Multes

Tramitació: Assentaments per denúncies i gestions amb la Policia Municipal de Girona

Localització i horari
Policia Municipal - C. Bernat Bacià, 4
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Cita prèvia: citaprevia.pm@ajgirona.cat

Tràmits en línia: web.girona.cat/policia/tramits

Registre Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Tràmitació: Assentaments en matèria d’inscripcions escolars

Localització i horari
Oficina Municipal d'Escolarització - C. Ciutadans, 3

Cita prèvia: www.girona.cat/citaprevia  

Més informació: www.girona.cat/ome

Registre de l'Oficina Municipal d'Ocupació (SMO)

Tramitació: Assentaments en matèria d'ocupació

Localització i horari:
Oficina Municipal d'Ocupació - C. Narcís Xifra i Masmitjà, 43
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Cita prèvia: www.girona.cat/citaprevia  

Registre de l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Tramitació: Assentaments en matèria específica del servei

Localització i horari:
Oficina Municipal d’Habitatge - C. Pou Rodó, 4
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i dilluns de 16.30 a 18.30 h
Juliol i Agost: De dilluns a divendres de 10 a 14 h

Cita prèvia: 972 010 202