Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Visor: per expliar canvi nom OIAC a OAMR

L'OIAC passa a dir-se OAMR

Com identifica la Llei 39/2015 les Oficines d'Assistència en Matèria de Registres

Els registres en paper els transformen en format electrònic

Els registres de documents presentats per entitats jurídiques es registraran però no es tramitaran.

Funcions | OAMR

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

L'OIAC passa a dir-se OAMR

L'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) ha canviat de nom però no de funcions i ha passat a anomenar-se Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR).

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions (en endavant LPACAP), en el seu article 16.4.d) identifica les oficines d'assistència en matèria de registres com un dels punts en què la ciutadania pot presentar els documents adreçats a les administracions públiques.

Les oficines d'assistència en matèria de registres assumeixen, per tant, el paper de recepció de les respectives administracions públiques per recollir els documents presentats en paper, transformar-los al format electrònic i introduir-los al Registre electrònic. Les oficines d'assistència en matèria de registres informaran les persones interessades que la presentació presencial de documents quan existeix una obligació de relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics no es dóna per vàlida.

Aquests documents s’acceptaran i s’enregistraran encara que s'incompleixi aquesta obligació, però no se'ls hi donarà tràmit, llevat del requeriment d'esmena que la llei assenyala per a les sol·licituds presentades presencialment quan existeix l'obligació de relacionar-se amb les administracions per mitjans electrònics.

L’Ajuntament té set oficines d’atenció ciutadana a la Girona

► OAMR - Edifici consistorial
► OAMR - Sant Narcís (Centre cívic Sant Narcís)
► OAMR - Santa Eugènia (Centre cívic Santa Eugènia)
► OAMR - Pont Major (Centre cívic Pont Major)
► OAMR - Vilaroja (Centre cívic Onyar)
► OAMR - Palau (Centre cívic Palau)
► OAMR - Taialà (CAP - Llar d'avis de Taialà)

Funcions

L'Oficina d'Assistència en matèria de Registre (OAMR) us ofereix:

 1. Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Girona.
 2. Orientació sobre els tràmits que hàgiu de fer, lliurament dels models de sol·licitud i registre.
 3. Directori de l'Ajuntament.
 4. Informació d'equipaments, actes d'agenda, associacions i serveis de la ciutat de Girona.
 5. Recepció dels avisos i suggeriments per telèfon o presencialment. Bústia d'avisos i suggeriments.
 6. Lliurament de plànols de la ciutat, guies, etc.
 7. Informació del transport públic urbà i interurbà.
 8. Tramitació del Padró Municipal d'Habitants.
 9. Tramitació del Cens d'Animals de Companyia.
 10. Exposició pública de documents i llibres de decrets municipals.
 11. Edictes i anuncis de les administracions públiques.
 12. Lliurament de bases de les convocatòries i concursos locals.
 13. Difusió d'informació a través de les cartelleres de la ciutat i les bustiades de distribució d'informació municipal.
 14. Entitat de Registre Col·laboradora de CATCert on es pot sol·licitar l'idCAT.

  

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2024

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos