Header: GiroNat

GiroNat

Logo GiroNat

  • GiroNat
 

Fitxa - Paisatge i Biodiversitat

Paisatge i Biodiversitat

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 004

A/e:
paisatge@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Web:
www.girona.cat/gironat

Ruta de navegació

Logos sense GiroNat | GiroNat

El GiroNat Lab | GiroNat

El GiroNat Lab

El GiroNat Lab (GNL) és una de les peces clau del model de governança compartida del projecte per què és l’espai que tindrà un caràcter més estratègic i una representació més àmplia i transversal dels agents clau implicats en el procés.

Es tracta d’una taula de cogestió que es reunirà dos cops l’any i on s’anirà abordant la transformació verda de la ciutat a través de diferents formats de treball (presentacions, debats, fòrums, sessions de cocreació, etc.) que facilitin l’èxit del procés a mig-llarg termini.

La missió del GiroNat Lab és:  

  • Prendre les decisions estratègiques que ajudin a impulsar el full de ruta de la transició verda de la ciutat. Una de les primeres accions que durà a terme el serà la cocreació de les bases de l’estratègia de renaturalització de la ciutat que marcarà el full de ruta a seguir en els propers anys.
  • Fomentar debats, construir visions compartides, dissenyar fulls de ruta i les accions pilot a dur a terme.
  • Rendir comptes dels avenços del GiroNat i del procés de transformació verda de la ciutat per tal de garantir-ne l’èxit des d’una visió més transversal.
  • Idear nous projectes i generar noves oportunitats de finançament més enllà del GiroNat.
  • Promoure un treball en xarxa entre els agents clau que repercuteixi positivament amb l’èxit del projecte.

El GNL estarà format per una 40ª d’agents clau de dins i de fora del Gironat que representaran una mirada transversal sobre el repte que es planteja:

  • En primer lloc, estarà integrat per una representació dels socis del projecte.
  • En segon, per representants de les diferents àrees de treball de l’Ajuntament de Girona que tenen un vincle directe amb la transformació verda de la ciutat.
  • Finalment, el GNL comptarà amb una representació transversal dels agents clau de la ciutat que no siguin socis del projecte.

Representants del GiroNat Lab

La conformació del GNL anirà evolucionant amb el temps i ha de poder integrar en cada moment a les entitats que demostrin tenir major implicació i capacitat de treball en xarxa per a generar el major impacte possible als diferents barris de la ciutat.
 

Per tot lo exposat, el GiroNat Lab té entre mans el repte de construir unes bases sòlides d’un nou model de governança compartida innovador i amb vocació de futur que faci aflorar una nova cultura verda a la ciutat de Girona per poder abordar la seva transformació amb garanties.