Header: GiroNat

GiroNat

Logo GiroNat

  • GiroNat
 

Fitxa - Paisatge i Biodiversitat

Paisatge i Biodiversitat

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 004

A/e:
paisatge@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Web:
www.girona.cat/gironat

Ruta de navegació

Logos sense GiroNat | GiroNat

Governança | GiroNat

Governança 

El GiroNat incorporarà un model de governança compartida que sota el lideratge de l’Ajuntament de Girona i de les entitats sòcies del GiroNat, també s'integrin d’altres entitats de la ciutat que es vulguin implicar directament en el projecte i amb el procés de renaturalització de la ciutat a mitjà i llarg termini.

Formaran part d’aquesta plataforma una representació transversal del que es denomina com a quàdruple hèlix: sector públic, sector privat, ciutadania i societat del coneixement.

Esquema de la quàdruple hèlix

Amb la implementació d’aquest nou model de governança compartida es vol començar a generar una nova cultura de funcionament transversal i innovadora entre tots els agents clau, per a garantir l’èxit de l’execució del projecte i abordar amb posterioritat la transformació verda de la ciutat.

Per tal de gestionar de manera més efectiva, inclusiva i maximitzar l’impacte del projecte GiroNat sobre la ciutat, s’han creat quatre òrgans de governança compartida:

  1. Comissió de Coordinació: es tracta d’un òrgan format pels 6 representants de les entitats sòcies del projecte que s’encarrega de la coordinació administrativa, supervisió i seguiment del projecte així com de la comunicació amb la Fundación Biodiversidad.
  2. Equip Motor (EM): està format per una 15a de representants de les 6 entitats sòcies del GiroNat que es reuneix periòdicament i té les funcions executives del projecte. L’EM s’encarrega de coordinar les diferents actuacions del GiroNat generant sinergies entre elles i gestionant el dia a dia de funcionament general del projecte.
  3. Equips Operatius (EO): són equips creats per a l’execució de cadascuna de les accions del GiroNat (Accions A, B, C) i estan formats pels socis responsables i d’altres agents directament implicats. Tenen un caràcter més operatiu i estan enfocats en la realització de les accions pilot amb la idea d’executar-les, avaluar-les i en cas d’èxit, que es puguin replicar en el futur a la resta de la ciutat.
  4. GiroNat Lab (GNL): és una taula de cogestió sobre la transformació verda de la ciutat de present i de futur que es posarà en marxa a partir del gener de 2024 i estarà format per un equip transversal d'una 40a d'agents clau. El GiroNat Lab té la finalitat i la responsabilitat d’actuar de pont entre el desenvolupament de les accions pilot del GiroNat i la transformació verda de la ciutat en el futur.

Els 4 nivells de governança compartida del projecte compten amb el servei de suport de la secretaria tècnica del GiroNat i amb l’acompanyament d’un servei de facilitació quan és necessari.

El model de governança del GiroNat neix amb la voluntat de permanència en el temps perquè pugui anar més enllà de la pròpia durada del projecte i sigui la clau per poder assolir una transformació verda de la ciutat a mitjà i llarg termini i de forma consensuada amb la ciutadania.

Estructura del model de governança del GiroNat adaptat de l’esquema
“The Social Labs Fieldbook: A practical Guide to next-generation social labs (Zaid Hassan)