Header: GiroNat

GiroNat

Logo GiroNat

 • GiroNat
 

Fitxa - Paisatge i Biodiversitat

Paisatge i Biodiversitat

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 004

A/e:
paisatge@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Web:
www.girona.cat/gironat

Ruta de navegació

Logos sense GiroNat | GiroNat

Participació | GiroNat

Participació

Un dels valors essencials del GiroNat és la transversalitat i la participació de la ciutadania i entitats locals en les diferents fases del projecte. El GiroNat ofereix diversos canals de participació perquè els ciutadans s’hi puguin implicar a diferents nivells:

 • Jornades informatives
  Reunions obertes a la ciutadania que s’organitzaran al llarg del projecte tant en el conjunt de la ciutat com a cadascun dels barris, per explicar els objectius i les accions que es portaran a terme en el marc del GiroNat. Són espais per a explicar i difondre els beneficis de la renaturalització i de com ho podem fer possible a la nostra ciutat.
 • Activitats guiades
  Activitats guiades sobre àmbits d’actuació del GiroNat (salut, l’educació ambiental, etc.) que s’organitzaran des de les entitats que formen part del projecte GiroNat, amb el suport de la Xarxa de Centres Cívics, i estaran obertes a tota la ciutadania i/o destinades a col·lectius concrets.
 • Enquestes
  Canal obert a tota la ciutadania per avaluar l’ús, la percepció, i els coneixements sobre les infraestructures verdes de Girona. L’enquesta és una de les eines que s’està utilitzant per a potenciar noves polítiques ambientals urbanes i accions de millora de la infraestructura verda tant en espais verds (parcs, jardins, arbrat, etc.) com en espais blaus (rius i basses) amb l’objectiu de promoure la qualitat de vida i la salut de la ciutadania.
 • Sessions de cocreació:
  Espais de trobada, interlocució, cocreació col·lectiva sobre les diferents accions que planteja el GiroNat. Els tallers poden ser oberts a tota la ciutadania, enfocats a entitats de barri o dirigits a públics més específics (escoles, salut, etc.).
 • Voluntariat
  Activitats obertes a tots els públics destinades a la sensibilitzar i sobretot a implicar a la ciutadania en la transformació verda de la ciutat. Les persones que hi participin rebran la formació necessària per poder participar en algunes de les accions del projecte a fi de promoure la coresponsabilitat de la ciutadania.

Els 5 nivells d'impantació de la participació ciutadana amb el projecte GiroNat