Header: Girona Film Office

Girona Film Office

Ruta de navegació

Tràmit | Girona Film Office

Tràmit

Sol·licitud de rodatge o sessió fotogràfica

Per fer un rodatge o sessió fotogràfica a la ciutat de Girona cal fer la sol·licitud electrònica.

La sol·licitud cal fer-la amb una antelació mínima de 7 dies hàbils abans de l'inici de l'activitat.