Header: Girona Film Office

Girona Film Office

Ruta de navegació

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2023

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de El Modern té per objectiu afavorir la consolidació de trajectòries professionals emergents que es troben en vies de professionalització a través del suport a la formació, la creació, la producció i l’exhibició de projectes audiovisuals i cinematogràfics. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital de El Modern, aprovat per Decret d’Alcaldia de 26 de setembre de 2022.

Aprovació definitiva de les bases reguladores.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la selecció de projectes, en règim de concurrència competitiva, i la concessió d’ajuts, consistents en beques i ajudes en espècie, per un màxim de dos creadors / creadores o productores emergents que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat artística dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic.

El procés de treball, assessorament i mentoria professional d’aquest programa es portarà a terme a El Modern. Centre Audiovisual i Digital de Girona (c. Nou del Teatre, 16).

El procés d’assessorament o mentoria professional d’aquest programa es portarà a terme a la ciutat de Girona. 

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern

El Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern està adreçat a persones, equips o productores audiovisuals emergents o en vies de professionalització que necessitin un acompanyament pel desenvolupament dels seus projectes. Es pot sol·licitar l’ajut del programa d’acompanyament tant per a desenvolupar la totalitat d’un projecte, si aquest s’ajusta als calendaris i pressupostos del programa, com també per a desenvolupar només una fase del projecte (desenvolupament, escriptura de guió, edició, postproducció, distribució, etc.).

Les persones, equips o productores hauran de disposar del temps i la flexibilitat horària suficient per poder atendre els assessoraments del programa i desenvolupar el projecte amb garanties.

El Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics d'El Modern té una durada mínima de sis mesos i es concreta en els següents serveis i suports per les persones beneficiàries.

 1. L’atorgament d’una beca de 5.000,00 € per la persona o equip seleccionat.
 2. Una ajuda en espècie per valor de 5.000,00 € per la contractació de serveis d’assessorament o mentoria per la persona o equip seleccionat amb les següents finalitats:
  1. Assessorament professional pel desenvolupament del projecte:
   - Guió literari
   - Dossier/Bíblia
   - Mapa de trames
   - Tractament visual i moodboard
   - Propietat Intel·lectual, adaptació d’obres literàries, venda dels drets d’autor, etc.
   - Altres
  2. Assessorament professional a la producció:
   - Estratègia de finançament del projecte (cerca de finançament a cadenes de TV, a plataformes, a fires i mercats, etc.)
  3. Assessorament professional per a l’edició i la postproducció de l’obra audiovisual.
  4. Assessorament professional per a la distribució i la internacionalització (estratègia de distribució a plataformes, a festivals de cinema, etc.)
 3. 3.3. La cessió gratuïta, prèvia reserva, dels espais audiovisuals de l’equipament de El Modern. Centre Audiovisual i Digital consistents en el plató cinematogràfic, la sala annexa al plató i sala de postproducció.

L’accés a l’espai quedarà limitat a l’horari d’obertura al públic de l’equipament. En cas de necessitat accedir als materials tècnics i/o altres espais de El Modern. Centre Audiovisual i Digital, s’haurà de comptar amb l’autorització de l’equip tècnic.

Bases al BOP núm. 226 del 25/11/2022
Aprovació definitiva de les bases reguladores
Bases en català
Bases en castellà