Header: Girona Film Office

Girona Film Office

Ruta de navegació

Serveis | Girona Film Office

Serveis

L’objectiu de Girona Film Office és estimular i consolidar l’elecció de la ciutat de Girona com a plató cinematogràfic i per a sessions fotogràfiques. Per aquest motiu, la principal funció de Girona Film Office és centralitzar les consultes i peticions de rodatges o sessions fotogràfiques que es fan a la ciutat i facilitar-ne els tràmits i gestions, sobretot pel que fa a temes logístics i d’ocupació de via pública. Per aquest motiu, Girona Film Office treballa conjuntament amb altres àrees de l’Ajuntament de Girona, com l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme.

A banda de ser l’interlocutor principal per a la resolució de consultes i gestió de diferents tràmits de rodatges i sessions fotogràfiques de la ciutat, Girona Film Office treballa conjuntament amb Catalunya Film Commission des de 2008 per facilitar a les productores, localitzadors i particulars altres serveis. Aquest serveis poden anar des de bases de dades d’imatges de localitzacions, càterings, productores i professionals locals de l’audiovisual.