Header: Entitats de Girona

Entitats de Girona

Participació i associacionisme

Participació i associacionisme

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 4a planta
17004 - GIRONA

A/e:
participacio@ajgirona.cat

Telèfon:
972 010 275
972 419 007 - Permisos d'activitats a la via pública de les associacions i entitats

Web:
www.girona.cat/participacio
www.girona.cat/entitats
www.girona.cat/consultabarris

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L'Ajuntament de Girona posa en marxa una nova plataforma de participació per enviar propostes sobre la nova ordenança d'animals de Girona

Totes les vostres aportacions permetran tenir una millor ordenança i una ciutat més amiga dels animals.

Fa uns mesos es van fer debats amb entitats i veïns per posar al dia la normativa que regula la tinença d’animals, el seu benestar, la seva protecció i també la millora en el civisme d’alguns propietaris i la convivència amb la gent que no té gossos. Resultat d’aquest procés en va sorgir el nou text de l'ordenança d'animals que s’aprovarà aviat.

L’ordenança es va aprovar inicialment en el Ple de 10 de febrer de 2020, i ara s'ha obert un període d’exposició pública i presentació d’al·legacions perquè tothom hi pugui dir la seva. El període d’al·legacions serà entre el 28 de febrer i fins al 9 d’abril de 2020. Podeu presentar-les a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Però també podeu participar fent les vostres propostes a la nova plataforma de participació (https://participa.girona.cat/animals) o donant suport a les que ja s’hagin publicat. Teniu temps de fer-les  fins a una setmana abans que acabi el tràmit d’al·legacions. 

Totes les vostres aportacions permetran tenir una millor ordenança, i comptar amb una ciutat més amiga dels animals.

Recordeu:

  • A Girona hi ha quatre espais​ tancats per a gossos​, al Parc del Migdia, la Devesa, Mas Ramada i Mas Masó, d’entre 500 i 1.500 m2 cada un. La voluntat és fer-ne més perquè quedin a prop de tots els barris, començant amb dos instal·lacions més aquest 2020. Els nous espais per a gossos seran més moderns, equipats i espaiosos. Recorda que en aquests espais d’esbarjo els gossos poden anar deslligats (excepte els que són potencialment perillosos), però que és obligatori recollir els excrements.
  • La ciutat compta amb ​5 itineraris canins​ que suposen 7 km de passeig compartit, a les hortes de Santa Eugènia, Sant Daniel, i resseguint el curs del Ter i l’Onyar. En ells els gossos poden anar deslligats, i també és obligat recollir els excrements.
  • La​ taxa de tinença d’animals​ serveix per fer front al cost del cens d’animals i el manteniment d’espais per a gossos i itineraris canins, malgrat que no cobreix la despesa que aquests serveis generen a la ciutat.
Més informació
Plataforma de participació
Tràmit d'al·legacions e-seu
Text de l'ordenança que es vol aprovar
Tornar