Header: Escoles Bressol Municipals

Escoles bressol municipals

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Escola bressol Garbí

Dades de contacte

C. de Joaquim Riera i Bertran, 20
17003 Girona
Tel.: 972 396 071 - 692 261 966
A/e: garbi@ajgirona.cat
Web: www.girona.cat/eebb

L’escola bressol Garbí està situada al barri de Palau, al costat de l’escola Marta Mata. Inaugurada l’any 2007, oferim 67 places per a infants de 4 mesos a 3 anys:
► 7 per a infants de 4 a 12 mesos
► 24 per a infants d’1 a 2 anys
► 36 per a infants de 2 a 3 anys

L’equip educatiu està format per 9 educadors i educadores, dues de les quals formen l’equip directiu. També disposem de personal de cuina, neteja i consergeria.

Què fem

L’escola és un espai on infants i adults aprenem i creixem junts, establint uns vincles afectius que ens aporten confiança i seguretat.

Per això, famílies i equip procurem compartir criteris i valors educatius per atendre les necessitats dels infants, potenciant el seu desenvolupament harmònic

Creiem que l’organització de l’espai i la selecció dels materials esdevenen un estímul a partir del qual els infants poden crear el seu propi joc amb el que aniran construint el seu propi aprenentatge.

Fomentem el valor de les petites coses viscudes dia a dia, els moments quotidians i, confiem en les possibilitats dels infants per aconseguir, mica en mica, l’autonomia personal.

Dades

Escola bressol pública (Codi: 17009400)
Barri:  Palau
Zona escolar: 3 - Sud
Oferta formativa: Educació infantil primer cicle 0-3 anys

Personal

Personal docent: 9 educadores
Directora: Dolors Farres Roquer

Horari

Horari d’escola - De 8.45 a 17 h
► Entrada al matí: de 8.45 a 9.30 h
► Sortida a la tarda: flexibilitat horària a partir de les 15.15 h

Per als nens i nenes que no es queden a dinar
► Sortida al migdia: d'11.45 a les 12 h
► Entrada a la tarda: a les 15 h

Horari complementari
► Matí: de 8 a 8.30 h

Equipament

Nombre d'aules: 5

En totes i cadascuna de les 5 aules, trobem diferents tipus de materials amb els que poden experimentar i manipular, observar, imaginar, representar... i descobrir totes les seves qualitats i propietats (mida, pes, color, textura...).

Disposem d’altres espais comuns de joc, per a gran o petit grup, així com també del pati, espai exterior que ens ofereix infinites possibilitats de joc.

A més, compartim alguns espais amb l’escola Marta Mata (hort i biblioteca), així com també diferents festes i celebracions.

Les famílies que ho desitgin poden formar part de l’AMPA, participant de les diferents activitats que organitza, així com també del Consell escolar.

Organització

Tenim la particularitat de ser la única escola bressol municipal que acull nadons. Per tant, els infants es distribueixen en 5 aules, una per al grup de lactants i les 4 restants per a grups d’edats heterogènies: 6 infants d’1 any i 9 infants de 2 anys, agrupament que permet fomentar diferents valors com són el respecte, l’empatia...