Header: Cultura

Cultura

Xarxes: Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

ATENCIÓ!

S'han interromput els terminis i procediments de les subvencions
Del 14 de març de 2020 i fins a la finalització de l'estat d'alarma. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma o, si s'escau, les pròrrogues de la mateixa.

Convocatòria 2020 pendent
Les sol·licituds per optar a les subvencions es podran presentar una vegada s’hagi publicat la corresponent convocatòria, que serà després de l'estat d'alarma.

Subvenció Amplia Cultura

Subvenció Amplia Cultura

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Bases aprovades definitivament. Les sol·licituds per optar a les subvencions es podran presentar una vegada s’hagi publicat la corresponent convocatòria 2020.

Bases i convocatòria

Objecte

La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Calendari

 • Del 3 de febrer al 2 de març de 2020 - Període d'exposició pública de les noves bases Amplia Cultura
 • 25 de març de 2020 - Aprovació definitiva de les bases.
 • Convocatòria 2020 - Pendent de publicació. A la convocatòria s'hi establirà el termini de presentació de sol·licituds.
 • 31 de març de 2020 - Termini de justificació dels projectes de la convocatòria 2019.
 • Sessió informativa ajornada - La sessió informativa de les subvencions municipals de cultura 2020 estava prevista pel dia 14 d'abril

Modalitats de subvencions

En el marc d’aquests ajuts s’estableixen les modalitats següents:

 1. Activitats culturals complementàries a l’oferta municipal
  Activitats amb un programa cultural de qualsevol àmbit artístic que donin resposta a una demanda social que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.
 2. Activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social
  Activitats culturals o artístiques que fomentin l’atenció a les diversitats, el desenvolupament personal, l’accessibilitat i els projectes comunitaris. Actuacions que incentivin el desenvolupament social sostenible ressaltant la diferència com a valor, riquesa, oportunitat i descobriment. Accions artístiques i culturals enfocades a la innovació social i la creativitat com a eina d’apoderament de la ciutadania i de transformació social.

Beneficiaris

 1. Activitats culturals complementàries a l’oferta municipal
  • Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal d’entitats (REM) de l’Ajuntament de Girona.
  • Empreses que puguin acreditar en els seus objectius estatutaris la finalitat cultural i artística.
 2. Activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social
  • Entitats sense afany de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre municipal d’entitats (REM) de l’Ajuntament de Girona.

Quantitat individualitzada de la subvenció

En la modalitat A.
Subvencions per activitats culturals complementàries a l’oferta municipal, l’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantitat de 10.000 € ni inferior als 1.000 € i serà, com a màxim, del 50% del pressupost total del projecte.

En la modalitat B.
Subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social, l’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantitat de 5.000 € ni inferior als 1.000 € serà, com a màxim, del 70% del pressupost total del projecte.

Bases en català
Bases en castellà
Bases al BOP 60 del 25-03-2020