Header: Coronavirus

Coronavirus

Mesures de suport a empreses i entitats | Coronavirus

Suport econòmic a les empreses i entitats | Coronavirus

Suport econòmic

Aprovació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

El tràmit telemàtic per demanar els ajuts a través de Canal Empresa estarà actiu fins a exhaurir el pressupost o, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2021. El programa dona cobertura a dos supòsits: d’una banda, l’obertura de nous comerços, i d’una altra la reforma i millora d’establiments. Els beneficiaris seran autònoms i empreses titulars d’establiments comercials i de serveis situats a peu de carrer, així com parades de mercat municipals sedentaris i no sedentaris.
Més informació

Aprovació de les bases d’una línia d’ajuts directes per organitzadors d’activitats firals afectats per les restriccions de la Covid-19

S’hi poden acollir els organitzadors (públics i privats) d’activitats firals que hagin cancel·lat fires o fins i tots que les hagin celebrat i hagin patit pèrdues de més del 50% dels ingressos i/o nombre d’expositors respecte a l’edició anterior o han optat pel format virtual o híbrid
Més informació

Aprovació de les bases de la nova línia d’ajuts directes adreçada als establiments que han estat tancats entre el 7 de gener i el 28 de febrer

S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.
Més informació

Subvencions extraordinàries per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per la pandèmia de la Covid-19

Organisme: Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya

S’aproven les bases reguladores de la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.
Més informació

Ajornament de les taxes municipals

Organisme: Ajuntament de Girona

L'Ajuntament de Girona ha acordat allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals fins al 7 de setembre
Més informació

Moratòria del pagament d’impostos i cotitzacions per a PIMES i autònoms/es

Organisme: Agència tributària. Govern d’Espanya.

L’agència tributària permet sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos (els tres primers sense càrrec) per la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF).
Més informació

Moratòria del pagament de les cotitzacions socials a la Seguretat Social per part d’empreses i autònoms/e

Organisme: Ministeria d’inclusió, Segueretat Social i Migracions. Govern d’Espanya. 

Les empreses i autònoms/es poden sol·licitar, per Registre electrònic, l’ajornament de les quotes o els deutes contrets amb la Seguretat Social.
Més informació

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya

Organisme: Agència tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

S’aprova una moratòria en els terminis d’autoliquidiació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma
Més informació

Suspensió del pagament de subministraments de llum, aigua i gas

Organisme: Ministeri per la transició econòmica i el repte demogràfic. Gobern d’Espanya.
S’aprova la possibilitat que les PIME i persones autònomes puguin suspendre el pagament de subministraments mentre duri l’estat d’alarma.  
Més informació

Flexibilització dels contractes de subministraments

Organisme: Ministeri per la transició econòmica i el repte demogràfic. Gobern d’Espanya.

S’aprova la possibilitat que autònoms i empreses (sense exepció) flexibilitzin les condicions de contractació d’electricitat i gas natural per adaptarla a la nova aputa de consum i reduir els costos mentre duri l’estat d’alarma. 
Més informació

Mesures extraordinàries per protegir el sector cultural de Catalunya

Organisme: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

S’aprova un paquet de mesures específicament dirigides al sector cultural de Catalunya per tal minimitzar les afectacions del COVID-19 en el món cultural.
Més informació

Línia d’ajudes per entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda

Organisme: Generalitat de Catalunya. Consorci de comerç, artesania i moda.

La Generalitat obra la convocatòria 2020 de diverses línies de subvencions en l’àmbit del comerç al detall, els serveis, l’artesania i la moda amb les que vol contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en aquests sectors. Les línies d’ajut es centren en tres blocs: ajuts a teixit associatiu, ajut a Pimes de comerç, d’artesania i moada i suport als municipis.
Més informació

Prestació extraordinària per a persones autònomes que cessin l’activitat

Organisme: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d’Espanya.

El Govern aprova una prestació extraordinària per a persones autònomes que han cessat l’activitat per motiu de l’empergència sanitària del 70% de la base de cotització durant un mes. 
Més informació

Flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

Organisme: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d’Espanya.

Es flexibilitzen els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)per mantenir llocs de treball, s’agilitza la seva tramitació i s’aprova l’exempció de pagament de les quotes patronals a la Seguretat Social.
Més informació

Ajuts directes per a microempreses del sector turístic de Catalunya

Organisme: Departament d’empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya.

La generalitat de Catalunya ofereix fins a 2.500 euros en bestreta única per a microempreses del sector turístic afectades per la COVID19 a Catalunya.
Més informació

Moratòria del deute hipotecària

Organisme: Govern l’Espanya. Ministeri d’assumptes econòmics i transformació digital

Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris, corresponents als immobles destinats a l’activitat comercial desenvolupada per part d’empresaris.
Més informació