Header: Coronavirus

Coronavirus

Mesures de suport a empreses i entitats | Coronavirus

Crèdits i préstecs a empreses i entitats | Coronavirus

Crèdits i préstecs

Millores en els instruments de finançament dels CDTI

Organisme: Ministeri de ciència i innovació. Govern d’Espanya.

Millores en els instruments de finançament del CDTI: exempció de garanties, acceleració en la gestió dels projectes subvencionables i+d+i, ampliació a tot el territori nacional del LIC-A, i flexibilització del termini de justificació.
Més informació

Refinançament de préstecs ENISA

Organisme: Ministeri d’Indústria, comerç i Turisme. Govern d’Espanya.
Text: Aprovació de mesures específiques de refinançament per a les empreses amb préstecs ENISA que ho sol·licitin.
Més informació

Línia especial d’avals per per PIMES i autònoms/es

Organisme: Ministeri d’assumptes econòmics i informació Digital. Institut de Crèdit Oficial. Govern d’Espanya.

Aprovació d’una línies especial d’avals per a empreses i autònoms/es.
Més informació

Títol: Línies especials de crèdits ICO

Organisme: Ministeri d’assumptes econòmics i informació Digital. Institut de Crèdit Oficial. Govern d’Espanya.

Aprovació de línies de crèdit per a empreses i autònoms/es per facilitar-ne la liquiditat.
Més informació

Pla Accelera

Organisme: Ministeri d’assumptes econòmics i informació Digital. Institut de Crèdit Oficial. Govern d’Espanya.

Portal on es pot accedir a una línia de crèdit ICO per tal de fomentar la digitalització de les pimes així com a solucions tecnològiques, assessorament i recomanacions en matèria de ciberseguretat i de foment del talent. 
Més informació

Línia extraordinària de crèdits de circulant per empreses externacionalitzades o en procés d’externacionalització

Organisme: Ministeri d’Indústria, comerç i Turisme. Govern d’Espanya.

Aprovacio d’una línia de crèdits de cirulant per reforçar la capacitat de cobertura de CESCE.
Més informació

Línies especials de crèdit per al sector turístic

Organisme: Ministeri d’assumptes econòmics i informació Digital. Institut de Crèdit Oficial. Govern d’Espanya.

Aprovació d’una línia específica de préstecs adreáts a empreses i autònoms/es del sector turístic i activitats connexes per facilitar-ne la liquiditat.
Més informació

Línies especials de crèdit ICF-Avalis

Organisme: Institut Català de Finances. Generalitat de Catalunya

L'ICF i Avalis de Catalunya ofereixen solucions amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les empreses catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19 sempre i quan existeixi el compromís de mantenir llocs de treball. 
Més informació