Refugis climàtics

Refugis climàtics

Ruta de navegació

Xarxa de refugis climàtics | Refugis climàtics

Xarxa de refugis climàtics

L’Ajuntament de Girona posa a disposició de la població una xarxa d’espais que actuaran com a refugi climàtic. Cada any es treballarà per ampliar el nombre d’equipaments fins a disposar una cobertura territorial equitativa per garantir que tots els barris disposin d’espais interiors i exteriors que serveixin per fer front a les altes temperatures i trobar confort tèrmic.

Aquests espais romandran oberts a tota la ciutadania, seran d’accés gratuït i actuaran com a refugis climàtics per a persones vulnerables (gent gran, infants, dones embarassades...) a l’estiu especialment en les hores en què la temperatura a l’exterior és més alta, és a dir, entre les 12 h i les 18 h. 

Cal tenir en compte que aquests espais no són espais per a persones que requereixen atenció mèdica, ja que no hi haurà personal d’atenció ni de serveis sanitaris. En cas de requerir atenció mèdica, cal adreçar-se al centre de salut pertinent.

L’Ajuntament també mantindrà obertes totes les fonts dels parcs urbans.

Plànol de les fonts urbanes de Girona