Refugis climàtics

Refugis climàtics

Menú de navegació

Ruta de navegació

Refugis climàtics

Refugis climàtics

Els refugis climàtics es defineixen com a espais –interiors i exteriors- que proporcionen confort tèrmic a la població i que s’activen en situacions d’emergència generada per la temperatura a l’exterior (sobretot en episodis de calor elevada). Fora d’aquests moments, tenen altres finalitats i, mentre actuen com a refugis climàtics, també acostumen a mantenir els seus usos o funcionalitats habituals. 

La població a la qual es dirigeixen és, sobretot, la més vulnerable a la calor i a la fred (gent gran, persones malaltes cròniques, nadons, dones embarassades o persones amb pocs recursos i sensellarisme) però no són equipaments sensibles o assistencials. 

A causa de la crisi climàtica, es preveu que durant els propers anys hi hagi onades de calor amb més freqüència i intensitat i que les temperatures es facin cada vegada més extremes.

La calor elevada i sostinguda, i també l’exposició a temperatures fredes d’hivern, comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat.

Els espais exteriors

Els parcs urbans que formen part d’aquesta xarxa tenen una presència elevada de verd urbà i són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. A més, disposen de fonts d’aigua i espais per seure. Poden ser parcs i jardins, patis de les escoles, zones boscoses o verdes habilitades amb aquesta finalitat, etc.  

    

Els espais interiors

Són equipaments que mantenen els usos habituals i que tenen espais habilitats per refugiar-se de les altes temperatures. Poden ser biblioteques, equipaments de proximitat als barris, centres esportius municipals, serveis, escoles i museus.

Estan climatitzats i acostumen a mantenir una temperatura de l’aire de 27 °C durant l’estiu i de 19 °C durant l’hivern.

    

Carrossel bàners refugis climàtics | Refugis climàtics