Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Sol·licitud de parades de Sant Jordi 2023

El termini de sol·licitud de parada de roses i/o llibres a la fira de Sant Jordi acabarà el 4 d'abril. Podran sol·licitar autorització els professionals del llibre i la rosa, les entitats sense ànim de lucre, els centres escolars i els partits polítics.

L'Ajuntament concedeix permisos per vendre llibres i roses a diferents indrets de la ciutat el 23 d'abril, diada de Sant Jordi.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2023003751, de 10 de febrer de 2023, es van aprovar les bases reguladores per a l'atorgament d'autoritzacions temporals a la via pública per a la instal·lació de parades de venda durant la diada de Sant Jordi a la ciutat de Girona per l'any 2023.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 de març al 4 d’abril (ambdós inclosos). S’hi hauran de fer constar les dades identificatives del titular i el producte o productes a comercialitzar. En cas que només es vulgui posar una parada amb finalitats informatives, també caldrà presentar sol·licitud.

La instal·lació de parades per a la venda de roses, llibres o música en diferents suports resten subjectes a l’obtenció prèvia de la corresponent autorització municipal. Podran sol·licitar autorització:

 1. Activitats econòmiques del sector professional del llibre i de la rosa:
  Les persones físiques o jurídiques que exerceixen una activitat econòmica del sector professional del llibre i de la rosa a la ciutat de Girona podran sol·licitar la instal·lació d'un màxim d’una parada de venda davant dels seus establiments o un màxim d’una parada de venda a on s’ubiqui la Fira-Mercat del sector professional de la Diada de Sant Jordi. El Gremi de llibreters i el Gremi de floristes podran exercir la representació dels seus agremiats i sol·licitar l’autorització pel conjunt d’aquests, enumerant les condicions de cadascun.
 2. Entitats sense ànim de lucre:
  Les entitats sense ànim de lucre amb seu a Girona que estiguin degudament inscrites en el Registre d’Entitats Municipals de Girona podran sol·licitar la instal·lació d'un màxim d’una parada de venda a on s’ubiqui la Fira-Mercat d’entitats de la Diada de Sant Jordi.
 3. Centres escolars:
  Els centres escolars (escoles i instituts de Girona, i la Universitat de Girona) podran sol·licitar la instal·lació d'un màxim d’una parada de venda per classe a on s’ubiqui la Fira-Mercat d’entitats de la Diada de Sant Jordi. La persona sol·licitant haurà de ser una persona responsable del centre o de l’Associació de Famílies d’Alumnes. No s’autoritzarà cap parada a grups d’estudiants que no formin part d’un mateix curs.
 4. Partits polítics:
  Els partits polítics amb representació o no en el Govern Municipal de Girona i amb seu a Girona podran sol·licitar la instal·lació d'un màxim d’una parada de venda a on s’ubiqui la Fira-Mercat d’entitats de la Diada de Sant Jordi.

Els gremis o persones interessades hauran de presentar la següent instància, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona, d’acord amb el que preveu l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques:

Les persones que hagin tramitat la sol·licitud a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona rebran la notificació d'autorització d’ocupació de la via pública a través de l’e-Notum que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona.

Al següent enllaç hi trobareu les bases reguladores que regulen tots els detalls de l'adjudicació i més informació del tràmit i model d'instància que s'ha d'adjuntar. 

Bases i tràmit de la sol·licitud de parada de roses i/o llibres a la fira de Sant Jordi
Tornar