Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Exposició pública del cens electoral i presentació de reclamacions amb motiu de les Eleccions al Parlament Europeu 2024

Durant el període d’exposició de les llistes del cens electorals qualsevol persona, en el cas que les dades electorals no siguin correctes, es pot presentar una reclamació 22 al 29 d’abril. La sol·licitud de vot per correu es pot fer del 16 d’abril al 30 de maig.

Per tal de donar acompliment a l’article 24.2 i el 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que regula el servei de consulta al Cens Electoral, i la relació provisional dels límits de les seccions electorals, locals i meses, respectivament.

S’exposen al públic a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), durant el període comprès entre els dies 22 i el 29 d’abril, ambdós inclosos. 

Durant el període d’exposició de les llistes del cens electorals qualsevol persona, en el cas que les dades electorals no siguin correctes, pot presentar una reclamació. Les dades són les que consten fins al  30 de gener de 2024, que és la data de tancament del cens electoral.

En virtut del que estableix l’article 41.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, no és permesa la recopilació de les dades contingudes en aquestes llistes per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE (OAMR)

Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona
972 419 010

El 30 de gener de 2024 va ser la data de tancament del cens electoral.
La sol·licitud de vot per correu es pot fer del 16 d’abril al 30 de maig.

CONSULTA DEL COL·LEGI ELECTORAL PER INTERNET

També podeu consultar el col·legi electoral a través del web https://web.girona.cat/poblacio/cens/europa
Només cal posar la vostra adreça al cercador i us retornarà el col·legi electoral de la ciutat de Girona que us pertoca.

El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins al 30 de gener de 2024,  que és la data de tancament del cens electoral. 

Podeu comprovar els llocs de votació a través del cercador de locals electorals.

Calendari electoral

 • Data de tancament del cens: 30 de gener de 2024
 • Exposició del cens electoral provisional i presentació de reclamacions: entre el 22 i el 29 d’abril
 • Exposició de les reclamacions: 3 de maig
 • Termini per a la sol·licitud del vot per correu: del 16 d’abril al 30 de maig
 • Presentació de candidatures: entre l'1 i 3 de maig
 • Publicació de les candidatures presentades: dimecres 8 de maig
 • Sorteig de formació de les Meses en el Ple extraordinari: entre 11 i el 15 de maig
 • Publicació de les candidatures proclamades: 14 de maig
 • Campanya electoral: entre el 24 de maig i el 7 de juny
 • Exposició definitiva dels límits i seccions: del 30 de maig al 8 de juny
 • Eleccions: diumenge 9 de juny

No rebre propaganda electoral

Els electors que ho desitgin poden demanar no rebre propaganda electoral. Les persones poden demanar la seva inclusió/exclusió en les còpies del Cens electoral que s’entreguen als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. Si disposeu de certificat electrònic, es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica de l'INE. També ho podeu sol·licitar adreçant-vos a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre.

Vot per correu

S’ha modificat el procediment de vot per correu per les eleccions vinents, concretament s’exigirà la identificació personal de l’elector en l'entrega de la documentació del vot per correu en les oficines de Correus, segons les Instruccions 5/2023, del 8 de juny publicades al BOE núm. 137 del 9 de juny de 2023

Procediment del Vot accessible amb braille

El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats, acompanyats d’una documentació complementària en sistema braille que permet la identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, per tant, el secret de sufragi.

Poden utilitzar el procediment de vot accessible les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'ONCE.

El vot accessible se sol·licita mitjançant una trucada al telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000 des del dia de la convocatòria i fins 27 dies després (tots dos inclusivament).

S'haurà de facilitar el nom i cognoms del votant, domicili, número de DNI i un telèfon de contacte.

Procediment del Vot accessible amb braille
Més informació sobre el cens electoral
Tornar