Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office 2022

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu del programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office és afavorir la consolidació de trajectòries professionals de creadors i creadores emergents que es troben en vies de professionalització i que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat artística dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic.

Data límit de justificació de la convocatòria 2021: 31 de desembre de 2022
Data límit de justificació de la convocatòria 2022: 30 de setembre de 2023.

Justificació

Convocatòria 2022. Termini d’execució i justificació

El termini per l’execució dels projectes serà el 30 de juny de 2023 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 30 de setembre de 2023.

Convocatòria 2021. Termini d’execució i justificació

El termini per l’execució dels projectes serà el 30 de setembre de 2022 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 31 de desembre de 2022. 

Tràmit i documentació

La justificació es formalitzarà mitjançant la presentació en el registre d’entrada de l’Ajuntament del formulari de comunicació de la justificació de subvencions, beques i/o ajuts de l’Ajuntament de Girona juntament amb la documentació següent:

  • Memòria explicativa de l’impacte del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office en el seu desenvolupament artístic i professional.
  • Resultat assolit a través del Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office.
  • Material editat en motiu de l'activitat on hi ha de constar la col·laboració municipal en els termes que s’indiquin a les convocatòries.

Tràmit de justificació
Resolució de la convocatòria 2021
Convocatòria 2021

Tornar