Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Subvenció Amplia Cultura 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Les subvencions Amplia Cultura tenen com a objectiu recolzar les iniciatives culturals d’associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona o empreses culturals, per fomentar l’exhibició artística a la ciutat de Girona, dinamitzar els diferents barris de la ciutat, potenciar la relació amb els diversos públics culturals i impulsar projectes socials que utilitzen l’art i la cultura com a eina de transformació social.

Aprovació definitiva de les bases reguladores

Bases i convocatòria

Objecte

La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a donar suport a activitats culturals, de promoció i d’exhibició en l’àmbit de les arts escèniques, de les musicals, de les visuals, de les audiovisuals, de la literatura, de la cultura popular i tradicional i del patrimoni cultural.

Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat o empresa sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Modalitats de subvencions

En el marc d’aquests ajuts s’estableixen les modalitats següents:

  1. Activitats culturals complementàries a l’oferta municipal
    Activitats amb un programa cultural de qualsevol àmbit artístic que donin resposta a una demanda social que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.
  2. Activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social
    Activitats culturals o artístiques que fomentin l’atenció a les diversitats, el desenvolupament personal, l’accessibilitat i els projectes comunitaris. Actuacions que incentivin el desenvolupament social sostenible ressaltant la diferència com a valor, riquesa, oportunitat i descobriment. Accions artístiques i culturals enfocades a la innovació social i la creativitat com a eina d’apoderament de la ciutadania i de transformació social.

Quantitat individualitzada de la subvenció

En la modalitat A.
Subvencions per activitats culturals complementàries a l’oferta municipal, l’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantitat de 10.000 € ni inferior als 1.000 € i serà, com a màxim, del 50% del pressupost total del projecte.

En la modalitat B.
Subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social, l’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantitat de 5.000 € ni inferior als 1.000 € serà, com a màxim, del 70% del pressupost total del projecte.

Bases al BOP núm. 226 del 25/11/2022
Aprovació definitiva de les bases reguladores
Bases en català
Bases en castellà

Tornar