Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Ajuts Kreas

Ajuts Girona Kreas

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació, la producció i exhibició artística de projectes que es duguin a terme, parcialment o en la seva totalitat, al municipi de Girona o fora d'aquest, en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística.

Presentació de sol·licituds del 9 al 30 de juliol de 2021.

Bases i convocatòria

KREAS és el primer nom que es va donar el 1832 a la proteïna que ara coneixem amb el nom de creatina, la qual és necessària per mantenir en forma la musculatura i garantir un bon rendiment esportiu. Jugant metafòricament amb aquest nom i funció, prenem el mot Kreas per identificar la "proteïna de les arts".

KREAS és el nom de la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de beques i subvencions del Servei de Cultura de l’Ajuntament de Girona destinades a fomentar i a donar suport a la creació artística i cultural a través de l’aportació de recursos per garantir el desenvolupament de projectes de qualitat i també millorar les condicions de treball del sector artístic.

Objectius

Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació, la producció i exhibició artística de projectes que es duguin a terme, parcialment o en la seva totalitat, al municipi de Girona o fora d'aquest, en el cas que es consideri d'interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística. 

Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia, i la cultura tradicional i popular. 

Modalitats

 • Beques KREAS de formació artística no reglada
  Per a l’ampliació d’estudis no reglats d’especialització i/o de recerca, tant si es tracta d’estudis presencials com telemàtics.
 • Beques KREAS de recerca i creació artística
  Per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d’aquesta modalitat projectes de composició d’obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; conceptualització i creació de projectes multimèdia, creatius d’animació o 3D, projectes d’investigació i pensament de l’àmbit cultural i artístic, etc.
 • Subvencions KREAS per a la producció i difusió artístiquesDestinades a la producció i exhibició de projectes artístics de creadors i creadores de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d’aquesta modalitat els projectes expositius i d’itinerància d’arts visuals; la producció i gires d’espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l’edició i publicació d’obra fonogràfica, bibliogràfica i d’audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors i creadores, etc.

Calendari

 • 23 de juny de 2021: Publicació de l'aprovació definitiva de les bases Girona Kreas.
 • 8 de juliol de 2021: Publicació de la convocatòria al BOP de Girona. 
 • 9 de juliol de 2021: Inici del termini de presentació de sol·licituds.
 • 15 de juliol de 2021 a les 19 h: Presentació de les subvencions municipals de cultura.
 • 30 de juliol de 2021: Últim dia per presentar sol·licituds a la convocatòria 2021.
 • 30 de setembre de 2021: Termini d'execució dels projectes de la convocatòria 2020.
 • 31 de desembre de 2021: Termini de justificació dels projectes de la convocatòria 2020.
 • 30 de setembre de 2022: Termini d'execució dels projectes de la convocatòria 2021.
 • 31 de desembre de 2022: Termini de justificació dels projectes de la convocatòria 2021.

Bases al BOP núm. 119 del 22/06/2021
Bases en català
Bases en castellà
Convocatòria 2021 al BOP núm. 130 del 08/07/21
Convocatòria 2021 en català
Convocatòria 2021 en castellà