Header: Coronavirus

Coronavirus

Mesures de suport a autònoms/es | Coronavirus

Mesures de suport a persones treballadores autònomes

 

Suport econòmic a autònoms/es | Coronavirus

Suport econòmic a persones treballadores autònomes

Aprovació de les bases de la nova línia d’ajuts directes adreçada als establiments que han estat tancats entre el 7 de gener i el 28 de febrer

S’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.
Més informació

Ajornament de les taxes municipals

Organisme: Ajuntament de Girona

L'Ajuntament de Girona ha acordat allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals fins al 7 de setembre
Més informació

Moratòria del pagament d’impostos i cotitzacions per a PIMES i autònoms/es

Organisme: Agència tributària. Govern d’Espanya.

L’agència tributària permet sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos (els tres primers sense càrrec) per la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF).
Més informació

Moratòria del pagament de les cotitzacions socials a la Seguretat Social per part d’empreses i autònoms/e

Organisme: Ministeria d’inclusió, Segueretat Social i Migracions. Govern d’Espanya. 

Les empreses i autònoms/es poden sol·licitar, per Registre electrònic, l’ajornament de les quotes o els deutes contrets amb la Seguretat Social.
Més informació

Prestació extraordinària per a persones autònomes que cessin l’activitat

Organisme: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d’Espanya

El Govern aprova una prestació extraordinària per a persones autònomes que han cessat l’activitat per motiu de l’empergència sanitària del 70% de la base de cotització durant un mes.
Més informació

Flexibilització dels Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)

Organisme: Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d’Espanya

Es flexibilitzen els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)per mantenir llocs de treball, s’agilitza la seva tramitació i s’aprova l’exempció de pagament de les quotes patronals a la Seguretat Social.
Més informació

Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya

Organisme: Agència tributària de Catalunya. Generalitat de Catalunya.

S’aprova una moratòria en els terminis d’autoliquidiació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma
Més informació

Ajuts directes per a microempreses del sector turístic de Catalunya

Organisme: Departament d’empresa i coneixement. Generalitat de Catalunya.

La generalitat de Catalunya ofereix fins a 2.500 euros en bestreta única per a microempreses del sector turístic afectades per la COVID19 a Catalunya.
Més informació

Ajuts a les persones autònomes amb afectació a les vendes

Organisme: Departament de Treball, Afers socials i família

La Generalitat de Catalunya ofereix Ajuts de fins a 2.000 euros per a les persones autònomes que hagin tingut una baixada en les vendes comparant el primer trimestre de 2020 amb el primer trimestre de 2019.
Més informació

Mesures extraordinàries per protegir el sector cultural de Catalunya

Organisme: Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

S’aprova un paquet de mesures específicament dirigides al sector cultural de Catalunya per tal minimitzar les afectacions del COVID-19 en el món cultural.
Més informació

Línia d’ajudes per entitats i empreses de comerç, serveis, artesania i moda

Organisme: Generalitat de Catalunya. Consorci de comerç, artesania i moda.

La Generalitat obra la convocatòria 2020 de diverses línies de subvencions en l’àmbit del comerç al detall, els serveis, l’artesania i la moda amb les que vol contribuir a mitigar la crisi derivada pel COVID-19 en aquests sectors. Les línies d’ajut es centren en tres blocs: ajuts a teixit associatiu, ajut a Pimes de comerç, d’artesania i moada i suport als municipis.
Més informació

Suspensió del pagament de subministraments de llum, aigua i gas

Organisme: Ministeri per la transició econòmica i el repte demogràfic. Govern d’Espanya.
S'aprova la possibilitat que les PIME i persones autònomes puguin suspendre el pagament de subministraments mentre duri l’estat d’alarma.  
Més informació

Flexibilització dels contractes de subministraments

Organisme: Ministeri per la transició econòmica i el repte demogràfic. Govern d’Espanya.

S’aprova la possibilitat que autònoms i empreses (sense exepció) flexibilitzin les condicions de contractació d’electricitat i gas natural per adaptarla a la nova aputa de consum i reduir els costos mentre duri l’estat d’alarma. 
Més informació

Moratòria del deute hipotecària

Organisme: Govern l’Espanya. Ministeri d’assumptes econòmics i transformació digital

Es concedeix l’ajornament del deute o préstecs hipotecaris, corresponents als immobles destinats a l’activitat comercial desenvolupada per part d’empresaris.
Més informació