Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada a la ciutat de Girona per a l'any 2024

A Girona els comerços poden obrir els festius 7 de gener, 30 de juny, 12 d'octubre, 1 de novembre i 1, 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre de 2024.

Em plau informar-vos que, segons comunicat emès per la Generalitat de Catalunya, es confirma el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada a la ciutat de Girona per a l’any 2024

Les dates escollides a la ciutat de Girona amb obertura comercial autoritzada són les següents:

7 de gener
30 de juny
12 d'octubre
1 de novembre
1, 6, 8, 15, 22 i 29 de desembre

La Generalitat va aprovar, amb l'ordre EMC/185/2023, de 14 de juliol, el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2024 i 2025. L'article 5 d’aquesta ordre preveu que els ajuntaments poden afegir dos dies addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. 

Els dos dies festius que l’Ajuntament de Girona ha escollit són els dies 1 de novembre i 6 de desembre. Aquests festius escollits són a petició i a elecció consensuada per les associacions de comerciants i les grans superfícies presents a la reunió convocada amb aquest objectiu.

Ordre EMC/117/2021, de 25 maig
Tornar