Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada a la ciutat de Girona per a l'any 2023

A Girona els comerços poden obrir els festius 8 de gener, 25 de juny, 1 i 26 de novembre i 6, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre de 2023.

Em plau informar-vos que, segons comunicat emès per la Generalitat de Catalunya, es confirma el calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada a la ciutat de Girona per a l’any 2023

Les dates escollides a la ciutat de Girona amb obertura comercial autoritzada són les següents:

8 de gener
25 de juny
1 i 26 de novembre
6, 8, 10, 17, 24 i 31 de desembre

La Generalitat va aprovar, amb l'ordre EMC/117/2021 de 25 maig, el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023. L'article 5 d’aquesta ordre preveu que els ajuntaments poden afegir dos dies addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. 

A més a més, l'article 2 de l’ordre EMC/117/2021, de 25 maig, permet als ajuntaments substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter general, per qualsevol diumenge o dia festiu exceptuant les detallades a l’article 36 la llei de comerç 18/2017, de l’1 d’agost.


Els dos dies festius que l’Ajuntament de Girona ha escollit són els dies 1 de novembre i 31 de desembre, a més del canvi de festiu del 12 d’octubre pel 10 de desembre. Aquests festius escollits són a petició i a elecció consensuada per les associacions de comerciants i les grans superfícies presents a la reunió convocada amb aquest objectiu.

Ordre EMC/117/2021, de 25 maig
Tornar