Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Festes laborals a Catalunya durant l'any 2023

Aquests dies es consideren inhàbils a efectes de còmput de terminis.

Font: www.gencat.cat

ORDRE EMT/81/2022, de 21 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2023.

Són festes laborals a Catalunya durant l'any 2023 les següents:

 • Divendres 6 de gener (Reis)
 • Divendres 7 d’abril (Divendres Sant)
 • Dilluns 10 d’abril (Pasqua Florida)
 • Dilluns 1 de maig (Festa del treball)
 • Dissabte 24 de juny (Sant Joan)
 • Dimarts 15 d'agost (l'Assumpció)
 • Dilluns 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • Dijous 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • Dimecres 1 de novembre (Tots Sants)
 • Dimecres 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • Divendres 8 de desembre (La Immaculada)
 • Dilluns 25 de desembre (Nadal)
 • Dimarts 26 de desembre (Sant Esteve)

A més de les festes esmentades, s'han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

El Ple de l’Ajuntament de Girona de data 13 de juny de 2022 fixa com a festes locals per a l'any 2023 els dies 25 de juliol i 30 d'octubre.

Tornar