Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada a la ciutat de Girona per a l'any 2022

A Girona els comerços poden obrir els festius 2 i 9 de gener, 6 i 26 de juny, 15 d’agost, 27 de novembre, 6, 8, 11 i 18 de desembre del 2022.

La Generalitat ha aprovat, amb l'ordre EMC/117/2021 de 25 maig, el calendari d’obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023. L'article 5 d’aquesta ordre preveu que els ajuntaments poden afegir dos dies addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu municipi. 

Amb l’objectiu de determinar els dies addicionals d’obertura, s’ha consultat a les associacions de comerciants i les grans superfícies de la ciutat de Girona i finalment s'han escollit com a festius d’obertura comercial autoritzada addicionals els dies 27 de novembre i 11 de desembre de 2022.

L'article 2 de l’ordre EMC/117/2021, de 25 maig, permet als ajuntaments substituir fins a dues dates del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada amb caràcter general, per qualsevol diumenge o dia festiu exceptuant les detallades a l’article 36 la llei de comerç 18/2017, de l’1 d’agost. Pel que fa a l'Ajuntament de Girona no s'ha previst realitzar cap canvi.

Calendari definitiu de festius que els comerços poden obrir a Girona ciutat de l'any 2022

Les dates escollides a la ciutat de Girona amb obertura comercial autoritzada són les següents:

2 i 9 de gener
6 i 26 de juny
15 d’agost
27 de novembre
6, 8, 11 i 18 de desembre

Els dos dies festius que l’Ajuntament de Girona ha escollit, i que corresponen als dies 27 de novembre i 11 de desembre.

Ordre EMC/117/2021, de 25 maig
Tornar