Header: Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en
Matèria de Registre (OAMR)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Oberta la convocatòria 2021 de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrènca competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. El termini de sol·licitud finalitza el 30 d'abril de 2021.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ TES/585/2021, de 23 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en Règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l'any 2021.

Persones destinatàries:  
Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, a l'any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que, a més de complir els requisits establerts a la base 4, siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya.
Nota: persones nascudes fins al 31/12/1956.
 
Termini per presentar les sol·licituds:  
El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i finalitza el 30 d'abril de 2021.

Informació, suport i assessorament

L'Oficina Municipal d'Habitatge us pot ajudar en la tramitació. Per qualsevol dubte o per demanar cita prèvia poden trucar al telèfon de Porta d’Entrada (972 419 404) de l'Àrea de Drets Socials.

Bases i convocatòria
Tràmit de sol·licitud
Document. Model de sol·licitud
Document. Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció
Tornar