Header: El Güell Espai Jove

El Güell Espai Jove

Xarxes: Joventut

Xarxes: El Güell Espai Jove

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’agent tutor de la Policia Municipal inicia les tasques per prevenir el consum de drogues, les baralles i l’assetjament entre el jovent 

En el curs escolar 2020-2021, el cos policial va intervenir en 31 casos. 

La Policia Municipal de Girona ja ha posat en marxa la figura de l’agent tutor per a aquest curs 2021-2022. Es tracta d’un servei que té per objectiu prevenir el consum de drogues entre les persones joves i detectar grups organitzats que venen substàncies estupefaents a les proximitats dels centres educatius. Aquesta figura també s’encarrega d’evitar baralles a través de la mediació i de lluitar contra l’assetjament. El curs anterior es va intervenir en 31 casos: 6 per baralles o agressions, 7 per consum de drogues, 5 per accions incíviques, 6 per robatoris violents, 6 per males conductes i 1 per assetjament. 

“L’agent tutor és un servei especialment valorat, que reforça aquest objectiu de ser una policia de proximitat i de treballar per la convivència en el conjunt de la ciutat, també en els centres educatius. És important també perquè més enllà d’actuar davant de casos concrets, ens permet prendre el pols als temes que generen conflictivitat entre els i les adolescents, i treballar-ho després de manera transversal amb altres cossos policials i altres àrees del mateix ajuntament”, afirma el regidor de Neteja i Recollida de Residus de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

Quan hi ha una situació conflictiva que pot derivar en conseqüències greus per l’alumnat, l’agent tutor convoca les persones implicades juntament amb el professorat de l’escola per advertir-los de les conseqüències legals dels actes que suposadament estiguin cometent com són el consum de drogues o el bullying. A més, es fan patrulles periòdiques amb el guia caní pels entorns escolars per evitar la venda en els moments d’entrada o sortida dels centres, i detectar possibles robatoris o agressions. En cas de rebre un avís, normalment per part dels centres, d’una baralla prevista en finalitzar les classes, l’agent tutor s’anticipa al conflicte realitzant les respectives mediacions amb els implicats perquè l’incident no es reprodueixi.

Una altra de les tasques que desenvolupa és lluitar contra l’absentisme escolar. Participa en les reunions periòdiques de la comissió d’absentisme de l’Oficina Municipal d’Escolarització per detectar els casos. A partir d’aquí, es fan visites a les famílies per advertir de la necessitat que els nens i nenes vagin a l’escola, així com del risc que suposa no fer-ho.

Alhora, es realitzen contactes periòdics amb els equips directius dels instituts de la ciutat per tal de rebre de manera activa les seves necessitats en matèria de seguretat i prevenció. L’agent tutor també assisteix a alguns consells escolars, i està en contacte amb les AMPA o AFA. A més, treballa de forma transversal amb la resta d’efectius i serveis de la Policia Municipal de Girona. La informació que obté a través de la seva tasca serveix per prendre els pols a la conflictivitat entre els i les adolescents de la ciutat. Aquesta informació també és compartida amb altres cossos policials. 

El servei disposa d’un telèfon directe i un correu electrònic a disponibilitat de tots els centres d’educació de la ciutat. Aquest no funciona com un telèfon d’emergència, com és el 092 o el 112, sinó com una eina de consulta i de prevenció. 

La figura de l’agent tutor va néixer fa 7 anys, el curs 2014-2015, amb la intenció de fomentar el respecte a les normes d’educació cívica apreses als centres escolars i a les llars familiars. Una de les tasques d’aquest agent és protegir el benestar dels menors a l’etapa d’escolarització obligatòria i promoure actituds positives per evitar conflictes a la comunitat escolar i prevenir conductes antisocials.

Tornar