Header: El Güell Espai Jove

El Güell Espai Jove

Xarxes: Joventut

Xarxes: Els Químics Espai Jove

Ruta de navegació

Inscripcions | El Güell Espai Jove

Inscripcions

Funcionament de les inscripcions

Les inscripcions es poden fer directament a El Güell Espai Jove, trucant al telèfon 972 010 292 o enviant un correu electrònic a l’adreça guell@ajgirona.cat

Si en el moment de la inscripció no hi ha places disponibles, quedareu en llista d’espera per si es produís alguna baixa. 

Per causes justificades és possible que a vegades es produeixin canvis en les programacions. En aquest cas se us informarà amb antelació.  

Tractament de dades personals

La inscripció suposa el consentiment per tractar les vostres dades personals per a la realització d’aquesta activitat. No s’utilitzaran per a finalitats diferents ni se cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.

L’Ajuntament de Girona, com a responsable del tractament, només les conservarà el temps indispensable per a la gestió correcta d’aquesta activitat.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004 Girona) o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).

Més informació a www.girona.cat/dadespersonals