Header: Campionat Funky

Campionat de Funky

Ruta de navegació

Reglament | Campionat de Funky Hip Hop Ciutat de Girona

Reglament

Explicació punt 9. Límit d'actuacions de parelles i miniparelles
El límit d’actuacions vindrà donat pel nombre total d’escoles participants.
Per exemple: si hi ha 10 escoles participants hi haurà com a màxim 20 actuacions; de miniparelles i 20 de parelles.
Si no s’arriba als límits establerts, les places disponibles seran per a altres escoles. 

 1. Dia i lloc: diumenge 15 de març, al Pavelló Municipal Girona-Fontajau.
 2. Venda d'entrades per al públic
  Venda d’entrades en línia: les entrades són numerades i s’han de comprar mitjançant el web del campionat.
  No hi haurà venda d’entrades a les oficines del Servei d’Esports. Només es podran comprar el dia del campionat presencialment a les taquilles del Pavelló Municipal Girona-Fontajau.
  Hi haurà una capacitat màxima de 2.860 espectadors/es.
 3. Horaris
  Venda d’entrades el dia del campionat: a partir de les 8.00 h a les taquilles del pavelló
  Obertura de portes: 8.30 h
  Inici del campionat: 9.00 h (hi haurà una pausa al migdia)
  Finalització del campionat: 17.00 h (aproximadament)
 4. Temps d'actuació
  El temps d’actuació comença a comptar des del primer beat musical fins que s’acaba l’últim.
  Mínim 2 minuts i màxim 3 minuts: prebenjamí – benjamí – aleví – infantil – cadet – juvenil – absoluta – professional – prèmium – exhibició
  Màxim fins a 1’30’’: parelles – miniparelles
 5. Àrea d'actuació
  15 x 15 metres. Totes les actuacions han de començar dins de l’àrea.
  L’accés a la pista quedarà limitat als ballarins/ines de l’actuació corresponent i al seu professorat. Està totalment prohibit accedir a la pista si no és per ballar.
 6. Nombre de persoones participants
  Mínim 4 components i màxim 25. Una mateixa persona pot competir en més d’una coreografia.
 7. Ordre d'actuació
  Es decidirà per sorteig i es publicarà el divendres previ al campionat al web www.girona.cat/esports, així com a les xarxes socials del Servei d’Esports de Girona.
 8. Zona de grades i sala d'assaig
  Els ballarins/ines podran asseure’s a la zona reservada. Serà imprescindible que portin posats els braçalets d’identificació per poder accedir a la zona de grades, assaig, vestidors i actuació. Els braçalets d’identificació s’entregaran durant la verificació de la documentació.
  Hi haurà a disposició de les escoles una sala d’assaig que únicament podrà ser utilitzada per a aquest ús. En cap cas es podrà utilitzar com a zona de maquillatge, menjador o vestidor.
 9. Categories
  1. Prebenjamí: nascuts l’any 2012 i posteriors
  2. Benjamí: nascuts els anys 2010 i 2011
  3. Aleví: nascuts els anys 2008 i 2009
  4. Infantil: nascuts els anys 2006 i 2007
  5. Miniparelles: formades per ballarins/ines nascuts a partir del 2006 i posteriors
  6. Cadet: nascuts els anys 2004 i 2005
  7. Juvenil: nascuts els anys 2002 i 2003
  8. Absoluta: nascuts a partir del 2001
  9. Parelles: formades per ballarins/ines nascuts fins al 2005 i anys anteriors (2004, 2003, etc.)
  10. Professional*: destinada al professorat
  11. Prèmium
  12. Exhibicions: mireu el punt 19
  * En el cas que un professor/a balli amb alguna de les altres categories (exceptuant la categoria exhibició) es considerarà categoria professional.
  Es permet que un component de cada grup no tingui l’edat establerta però cal comunicar-ho a l’organització. En cas que un ballarí/ina sigui més jove que la resta del grup no caldrà comunicar-ho.
  Per a les categories de parelles i miniparelles es limita a dues actuacions per escola i categoria. Data límit d’inscripció: dilluns 9 de març.
  El dimarts 10 de març s’informarà les escoles que han formalitzat inscripció si queden places lliures. En aquest cas, s’obrirà un segon període d’inscripció amb data límit l’11 de març per a aquelles escoles que vulguin inscriure una nova parella o miniparella, sempre que no se superi el límit d’actuacions. (Vegeu detall de l’explicació al final del document.)
 10. Inscripcions
  Via telemàtica mitjançant l’adreça electrònica activitatsesports@ajgirona.cat
  • Procediment a seguir:
   1. Descarregar i omplir degudament (en format .xls) el full d’inscripció per a cada grup/actuació. Disponible a la pàgina d'inscripcions.
   2. Enviar els fulls d’inscripció a l’a/e activitatsesports@ajgirona.cat
   3. Formalitzar el pagament telemàticament. Abans de fer el pagament de les inscripcions cal contactar amb el Servei Municipal d’Esports per confirmar el nombre de ballarins totals de cada escola.
  • Modificació d’inscripcions: el dilluns 9 de març serà l’últim dia per poder modificar les
   inscripcions, i només en casos justificats s’efectuarà la devolució de la totalitat de l’import
   de la inscripció. A partir d’aquesta data no es podrà fer cap devolució de l’import de la
   inscripció.
   Data límit d’inscripció i pagament: dilluns 9 març de 2020
 11. Documentació
  Documentació obligatòria i imprescindible per presentar el dia del campionat.
  IMPORTANT! Es revisarà tota la documentació de les persones participants de 8.00 h a 11 h. La persona responsable de cada grup haurà d’adreçar-se a la taula de la secretaria i presentar el document original amb fotografia (DNI original o document que acrediti la data de naixement) de cada participant per fer les
  comprovacions pertinents. Un cop feta la comprovació, es tornarà la documentació a la persona responsable del grup.
 12. Trofeus i obsequis
  • En les categories alevina, infantil, cadet, juvenil, absoluta, professional i prèmium: trofeus i obsequi per als tres primers classificats.
  • En les categories prebenjamina i benjamina: trofeus per als tres primers classificats i medalles per a tots els participants.
  • Obsequi per a totes les persones participants.
 13. Música i il·luminació
  Cal enviar les músiques de cada actuació a esportsgi@gmail.com en format MP3 320 KPS.
  Recomanem que la temàtica musical sigui adient a l’edat de les persones participants i sigui
  respectuosa amb tots els gèneres. 
  IMPORTANT! A cada arxiu hi ha de constar el nom exacte de l’actuació, és a dir, el mateix
  nom amb què es participarà en aquella actuació, i el nom de l’escola.
  Data límit d’entrega: dilluns 9 de març
  No es permetrà la participació de cap grup que no hagi presentat la música dins d’aquest
  període.
  El dia del campionat es podrà revisar la música de cada grup, abans de l’inici del campionat.
  És obligatori que tots els responsables portin una còpia de cada muntatge musical gravat amb CD, IPOD o reproductor MP3.
  La il·luminació serà fixa i igual per a totes les categories. No es faran efectes diferenciats.
 14. L'Ajuntament de Girona es reserva el dret de fer l'enregistrament sonor o d'imatges durant el desenvolupament de l'activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i sempre d’acord
  amb la legislació vigent en matèria de drets d’imatge i de protecció de la intimitat de les persones. No obstant això, l'Ajuntament de Girona no es fa responsable de l'enregistrament sonor o d'imatges fet per terceres persones en activitats obertes al públic en general.
 15. L’organització es reserva el dret d’anul·lar l’esdeveniment si no s’arriba a un mínim de persones inscrites. En aquest cas, s’informarà les persones afectades i es retornarà l’import de la inscripció.
 16. La participació en el campionat està sota la responsabilitat i propi risc dels/de les participants. L’organització declina tota responsabilitat dels danys que els/les participants puguin ocasionar durant l’esdeveniment, a si mateixos o a terceres persones.
 17. Assegurança
  Totes les persones participants han de disposar d’una assegurança individual o col·lectiva d’accidents, tal com especifica el DECRET LEGISLATIU 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la Llei de l'esport, “tots els/les esportistes i entrenadors/ores hauran de disposar de la llicència esportiva en funció de la seva franja d’edat”. La llicència és el document que acredita estar en disposició de la corresponent assegurança esportiva.
 18. Els/les menors de 16 anys han d’anar acompanyats de la persona responsable del grup.
 19. Exhibicions
  Tinguis l’edat que tinguis, si no vols competir, però tens ganes de sortir a ballar i ensenyar el teu treball al públic i participar en l’esdeveniment, aquesta és la teva categoria.
  Cada escola hi pot participar com a màxim amb dues exhibicions.
  Cal seguir les indicacions del punt 10 d’aquest reglament.
  Les exhibicions han de ser de funky hip-hop.
 20. Puntuació
  Els ítems a valorar són els següents:
  1.- Variació d’estils i dificultat
  2.- Utilització de l’espai
  3.- Execució i control del moviment
  4.- Vestuari relacionat amb la música i coreografia (presència urbana)
  5.- Sincronització
  6.- Carisma, expressió, presència i confiança
  7.- Intensitat de la coreografia: força que transmet el ballarí
  8.- Creativitat i originalitat
  9.- Musicalitat: joc coreogràfic amb l’estructura musical
  10.-Entreteniment: reacció del públic i el jurat com a espectacle
   

  Ítems a valorar

  Màxima
  puntuació
  Jutge 110 ítems100 punts
  Jutge 210 ítems100 punts
  Jutge 310 ítems100 punts
  Jutge 410 ítems100 punts

  Puntuació final: La puntuació final serà la mitjana de la suma de la puntuació dels quatre jutges

  En cas d’empat, guanyarà el grup que tingui més puntuació en el domini de l’estil (ítem 1).

 21. Penalitzacions
  • Exercicis mal executats (- 5 punts)
  • No respectar el temps establert per a la duració de la coreografia (- 5 punts)
  • Sortir de l’àrea de competició abans, durant o final* (- 5 punts)
   *Excepte prebenjamí i benjamí
  • Utilització d’algun producte que embruti la zona de ball (- 5 punts)
   (confeti, purpurina, talc...)
  • Còpia de passos, idees i/o coreografies de videoclips (- 5 punts)
  • Si hi ha més components dels autoritzats que sobrepassin l’edat reglamentària (punt 9), el grup no optarà a trofeu.
 22. Resultats i fotografies realitzades per l'organització
  Es publicaran a la pàgina web del campionat www.girona.cat/funkygi.
 23. Preus
  Participant (exhibició i competició) .................................................................... 8,00 €
  Públic ............................................................................................................ 4,00 €
  Els nens i nenes menors de 7 anys no hauran de pagar l’entrada. De 7 anys o més, sí que
  hauran d’abonar el cost de l’entrada.
 24. Acreditacions
  Les acreditacions de les persones participants començarà a les 8.00 h del diumenge 15 de
  març.
  Es començarà per les categories inferiors: prebenjamí, benjamí i aleví. Un cop aquestes estiguin acreditades s’acreditarà la resta de categories.
 25. Observacions
  No es permet l’entrada al recinte amb menjar i/o begudes.