Header: Campionat Funky

Campionat de Funky

Ruta de navegació

Inscripcions | Campionat de Funky Hip Hop Ciutat de Girona

Inscripcions

Data límit d'inscripcions: dilluns 9 de març de 2020

On inscriure's:

Servei Municipal d’Esports, Pavelló Municipal Girona-Fontajau - Av. Josep Tarradellas, 22-24,
17007 Girona - Tel.: 972 226 136 – A/e: activitatsesports@ajgirona.cat

Procediment a seguir:

  1. Descarregar i omplir degudament el full d’inscripció per a cada grup/actuació
  2. Enviar els fulls d’inscripció a activitatsesports@ajgirona.cat
  3. Formalitzar el pagament telemàticament. Abans de fer el pagament de les inscripcions caldrà contactar el Servei Municipal d’Esports per confirmar el número de ballarins totals de cada escola

Modificació d'inscripcions: El dilluns 9 de març serà l’últim dia per poder modificar les inscripcions, i només en cassos justificats, s’efectuarà la devolució de la totalitat de l’import de la inscripció. A partir d’aquesta data no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció.

Documentació a presentar el dia del campionat

IMPORTANT! Es revisarà tota la documentació de les participants de 8 a 11 h
La persona responsable de cada grup haurà de presentar-se a la taula de la secretaria i presentar el document original amb fotografia (DNI original o document que acrediti la data de naixement) de cada participant per fer les comprovacions pertinents. Un cop feta la comprovació, es tornarà la documentació a la persona responsable del grup.

Anul.lació de grups inscrits: Fins al dilluns 9 de març, i només en casos justificats, s’efectuarà la devolució de la totalitat de l’import de la inscripció.

Música i il·luminació:

Cal enviar les músiques de cada actuació a esportsgi@gmail.com amb format MP3 320 KPS

IMPORTANT: A cada arxiu hi ha de constar el nom exacte de l’actuació i el nom de l’escola

Data límit d’entrega: dilluns 9 de març. No es permetrà la participació de cap grup que no hagi presentat la música dins d’aquest període.

El dia del campionat es podrà revisar la música de cada grup, abans de l’inici del campionat. Serà obligatori que tots els responsables, portin una còpia de cada muntatge musical gravat amb CD, IPOD o reproductor MP3.
La il·luminació serà fixa i igual per a totes les categories. No es faran efectes diferenciats.