Header: Ciutat que cuida

Ciutat que cuida

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament planteja una nova ordenança municipal que posa els drets i el benestar dels animals al centre de la proposta

El consistori ha publicat la memòria del reglament perquè la ciutadania la pugui consultar de forma prèvia a la tramitació i hi pugui presentar suggeriments. El document recull la voluntat del govern en relació amb la nova ordenança, que inclouria diverses mesures per garantir la convivència amb la ciutadania i que incidiria especialment en la tinença responsable.

L’Ajuntament de Girona planteja una nova ordenança municipal de tinença d’animals que posa els drets i el benestar dels animals, tant de companyia com silvestres, al centre de la proposta. De moment, el consistori ha publicat la memòria del reglament perquè la ciutadania la pugui consultar de forma prèvia a la tramitació i pugui presentar suggeriments sobre quins aspectes caldria que inclogués el redactat. A banda, amb la intenció que l’ordenança s’adapti a les necessitats reals de la població i compti amb el màxim de suport, durant aquest període el consistori farà diverses reunions amb entitats del sector per consensuar la memòria, que incorpora les aportacions de la ciutadania en el procés participatiu per a la modificació de l’ordenança que va emprendre el consistori l’any 2020.

La memòria recull la voluntat del govern d’aprovar una nova ordenança d’animals que actualitzi i millori l’anterior, amb diverses mesures per garantir la convivència dels animals amb la ciutadania i una major incidència en la tinença responsable. El document es pot consultar a la plataforma Girona Participa del web municipal, on també hi ha l’enllaç perquè tothom qui ho vulgui pugui fer-hi aportacions. Les propostes es poden presentar fins al dijous 23 de maig. 

“El nostre desig és que a Girona puguem tenir una nova ordenança adequada a la sensibilitat social actual envers els drets i benestar dels animals. Volem donar resposta a la necessitat de millorar els espais i normes que facilitin i regulin una millor convivència i tinença responsable en l’entorn urbà. Això vol dir, també, que tindrem molt en compte les al·legacions que ja es van presentar en l’anterior procés, que no va tirar endavant, però que recollirem i tindrem en compte en la nova ordenança, ja que apuntaven en la mateixa direcció”, ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa. 

L’actual ordenança municipal de protecció, control i tinença d’animals és vigent des del 29 de juliol del 2009. Des de llavors, s’ha incrementat notablement el nombre i la tipologia d’animals domèstics i silvestres registrats que conviuen a les llars gironines. A més, en els darrers anys ha augmentat la sensibilitat envers els animals per part de la ciutadania, que reclama més respecte pel seu benestar i que es reconegui la seva contribució al benestar social i emocional de la comunitat. També s’ha aprovat la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals, molt compromesa amb el benestar físic i psicològic dels animals.

Aquestes noves circumstàncies polítiques i socials que afecten Girona han fet evident la necessitat d’aprovar un nou reglament adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania i a les obligacions i competències municipals derivades del nou marc legal i sectorial.

Un dels aspectes més destacats que l’Ajuntament proposa per a la nova ordenança és que inclouria la consideració dels animals, tant els de companyia com els silvestres en captivitat, com a éssers sentint, dotats de sensibilitat. Per aquest motiu, es protegirien i garantirien els seus drets i benestar i es reconeixerien els beneficis emocionals i socials que comporten i que contribueixen al desenvolupament de les persones.

Una altra de les qüestions en què incidiria l’ordenança és la tinença responsable d’animals de companyia. La memòria recull la necessitat que el text fomenti l’adopció per davant de la compra i recorda que cal complir les obligacions derivades de la tinença d’animals, és a dir, identificar-los i registrar-los, esterilitzar-los i proporcionar-los l’atenció i cures adequades, condemnant explícitament el maltractament i l’abandonament.

Sobre aquesta qüestió, el consistori posa una especial atenció en els felins. Cal tenir en compte que, si bé el cens dels gossos que viuen a les llars gironines és pràcticament del cent per cent, no passa el mateix en el cas dels gats. En aquest sentit, cal recordar que és obligatori identificar-los perquè puguin ser retornats a les cases, que s’ha d’evitar que s’escapin i que s’han d’esterilitzar per tal que, si fugen o es perden, el risc d’augment de la població felina silvestre sigui mínim.

Per garantir la convivència dels animals amb la ciutadania, la nova ordenança inclouria diverses mesures que facilitarien el dia a dia de les persones propietàries. Entre aquestes propostes, s’hi inclouria normalitzar i regular l’accés dels animals al transport col·lectiu urbà i als edificis i dependències públiques; incrementar l’ús compartit dels parcs i altres zones comunitàries, i habilitar més espais d’esbarjo i itineraris lliures que funcionin com a punts d’ús social i comunitari perquè en gaudeixin persones i animals, principalment gossos. Més enllà de les accions específiques, l’ordenança també ressaltaria que l’educació canina i el civisme de les persones propietàries són aspectes cabdals per avançar cap a un model de ciutat en què els animals mantinguin una relació sana i respectuosa amb la resta d’individus i amb l’entorn.

Finalment, es proposa que el nou reglament detalli les iniciatives que s’emprendran per garantir els drets i el benestar dels animals. D’una banda, suggereix que s’inspeccionin i es vigilin les instal·lacions dels centres de protecció d’animals, així com les empreses de transport, les clíniques veterinàries i nuclis zoològics, els centres per a la cria i venda, els espais d’ensinistrament i cura temporal dels animals i qualsevol altre alberg o allotjament per a mascotes. També proposa que es revisi el compliment de les condicions de benestar i drets dels animals en els certàmens i esdeveniments públics de la ciutat.

D’altra banda, la nova ordenança hauria de servir per adequar el règim sancionador de l’ordenança vigent a la nova llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, dins de la potestat sancionadora de l’Ajuntament. En concret, la memòria exposa que s’hi haurien d’adaptar els aspectes que no quedaven regulats o que entraven en contradicció amb la normativa específica actual, i incloure-hi el fet que ara els ajuntaments tenen potestat per regular les mesures, especificacions i graduacions al quadre de les infraccions i sancions tipificades en aquesta nova llei.

En els últims deu anys, el nombre llars gironines que tenen animals de companyia censats s’ha incrementat en aproximadament un 23 %, fins a arribar a una xifra total de 9.104 animals, entre gossos, gats, fures i altres espècies. 

Tornar