Header: Comerç

Comerç

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Sol·licitud per a la instal·lació d'un circ a Girona durant les Fires de Sant Narcís 2021

Presentació de sol·licituds del 31 d’agost al 10 de setembre.

Les següents bases determinen les condicions jurídiques i econòmiques i tècniques per a l’atorgament de llicència o autorització d’ús privatiu per a la instal·lació d’un circ a la ciutat de Girona durant les Fires de Sant Narcís 2021, així com el règim de la utilització autoritzada.

La present autorització resta condicionada a la vigència i a les modificacions que puguin produir-se a
conseqüència de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 de conformitat amb les
indicacions i instruccions que s'emetin pel Govern de l'Estat o per la Generalitat de Catalunya.

La present llicència o autorització comporta l’ús privatiu per a la instal·lació i explotació d’un circ amb
elements desmuntables, a emplaçar en l’espai d’aparcament públic que queda entre l’avinguda de França, avinguda de l'Amical Mauthausen; rambla de Xavier Cugat i el camí de la Font de l'Abad (41.992578, 2.818058 ).

L’autorització s’atorga única i exclusivament per a les Fires de Sant Narcís de 2021, del 28 d’octubre
2021 al 7 de novembre de 2021, ambdós inclosos. L'adjudicatari podrà començar a instal·lar les infraestructures del circ a partir del dia 25 d’octubre de 2021.

El 8 de novembre de 2021 a les 24 hores el circ haurà d'estar totalment desmuntat i l'espai s'haurà de deixar lliure d'estris i elements de transport. Finalitzat el període d’ocupació autoritzat l’adjudicatari cessarà automàticament en l’ús privatiu de l’espai.

Bases reguladores al BOP 166 del 30-08-2021
Tràmit de sol·licitud
Tornar