Header: Coronavirus

Coronavirus

Xarxes: Ajuntament de Girona

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1
17004 Girona

Telèfon:
972 419 010
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/ic

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El consistori obre la possibilitat als establiments de restauració d'ampliar les terrasses a la via pública en aquells casos en què sigui possible

Acció inclosa en el paquet de mesures urgents post COVID-19

Dimarts 05/05/2020 - 18.10 h
Novetats en les mesures de l’Ajuntament de Girona per evitar la propagació del COVID-19

De manera excepcional i mentre no sigui possible ocupar la totalitat de l'aforament de l'activitat tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment, l'Ajuntament valorarà la possibilitat d'ampliar l'espai d'ocupació de les terrasses d'aquells interessats que ho sol·licitin mitjançant l'aportació d'una proposta gràfica consistent en un plànol grafiat de l'espai que es pretén ocupar, a condició que es compleixin tant les mesures de seguretat, higiene i prevenció establertes a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 com la normativa municipal vigent d'aplicació, amb especial atenció a la preservació de l'espai necessari per als vianants i sense perjudici de les indicacions i instruccions que puguin dictar el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya.

Tanmateix, aquesta possibilitat d’autoritzar l’ampliació de l’espai d’ocupació de les terrasses no serà operativa fins que no es publiqui la corresponent Ordre Ministerial que determini les condicions concretes de desenvolupament al Butlletí Oficial de l'Estat.

Per ampliar la terrassa d’un establiment cal sol·licitar-ho a través del tràmit genèric de la seu electrònica indicant que el negoci ja disposa d’una llicència de terrassa o que ja l’havia sol·licitat, i adjuntar la proposta gràfica consistent en un plànol grafiat de l’espai que es pretén ocupar.

Aquells establiments interessats que hagin sol·licitat una llicència per la terrassa, que ja la tinguin atorgada o en tràmit i que ara sol·licitin l’ampliació de l’ocupació, hauran de formular de manera expressa (en la mateixa instància) la seva conformitat que el tràmit corresponent no quedi suspès, fins que s’aixequi l’actual estat d’alarma.

"Tenint coneixement d’allò establert a la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 referent a la suspensió dels terminis administratius, demano que no se suspengui la tramitació d’aquesta sol·licitud que presento”.

 

En cas que no facin constar expressament aquest text a la instància la tramitació de la sol·licitud quedarà suspesa i, per tant, no s’autoritzarà la realització de l’actuació sol·licitada fins que no finalitzi el període d’emergència.

Paquet de mesures urgents post COVID-19
Tornar