Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2024

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Calendari de cobrament de tributs 2024 de l'Ajuntament de Girona

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 1 de març de 2024 va aprovar el calendari de cobrament de tributs.

Va aprovar els següents terminis de pagament de rebuts de l'exercici 2024 pels conceptes que tot seguit es relacionen:

 1. Llista cobradora de l'Impost sobre béns immobles urbans i rústics.
 2. Padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 3. Padró de la taxa pel servei de conservació de cementiris.
 4. Padró de la taxa pel servei de recollida i gestió de residus.
 5. Padró refós de taxes que comprèn els conceptes següents:
   - Elements voladissos: tendals i marquesines
   - Reserves d'espai, entrades de vehicles i guals.
   - Materials i instal·lacions: expositors i jardineres.
   - Rètols sobre la via pública.
   - Quioscs.


  En període voluntari, del 2 d'abril al 5 de juny, inclosos.
  En període executiu, a partir del 6 de juny, inclòs.
  Càrrec en compte rebuts domiciliats, 5 de maig.
  Càrrec en compte IBI i taxa d'escombraries en 3 terminis, 5 d’abril, 5 de juliol i 7 d’octubre.

   
 6. Padró de l'Impost sobre activitats econòmiques.
 7. Padró de la taxa pels serveis de gestió municipal relativa als animals de companyia.
   


  En període voluntari, del 16 de setembre al 20 de novembre, inclosos.
  En període executiu, a partir del 21 de novembre, inclòs.
  Càrrec en compte rebuts domiciliats, 7 d’octubre.

   

Els altres conceptes d'ingressos municipals gestionats pel sistema de padró es cobraran per mesos, trimestres i semestres, segons la seva meritació, d'acord amb les Ordenances Fiscals corresponents.

Podeu ajornar o fraccionar els rebuts de padró 2024 fins al 5 d’octubre o immediat hàbil posterior, segons les condicions establertes a les ordenances fiscals, excepte que la data màxima de pagament sigui posterior a 31 de juliol, en aquest cas, la data màxima d’ajornament o fraccionament haurà de ser el 20 d’abril de l’any següent o l’immediat hàbil posterior. 

Calendari de cobrament de tributs i preus públics 2024
Aprovació del calendari fiscal 2024
Aprovació del padró i calendari fiscal 2024
OVT. Oficina Virtual Tributària
Gestió Tributària i Recaptació
Trams fiscals dels carrers de Girona
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.