Header: GiroNat

GiroNat

Logo GiroNat

  • GiroNat
 

Fitxa - Paisatge i Biodiversitat

Paisatge i Biodiversitat

Adreça:
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 004

A/e:
paisatge@ajgirona.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

Web:
www.girona.cat/gironat

Ruta de navegació

Logos sense GiroNat | GiroNat

blanc

  

Proxy Portlet

"A4. Plans de gestió d’espècies invasores"

Es realitzarà una diagnosi prèvia de l'abundància, distribució i evolució de les poblacions d'espècies invasores de flora i fauna més problemàtiques, així com d'aspectes socials i administratius que podrien dificultar l'execució d'intervencions específiques. Posteriorment es redactarà una planificació de gestió per al control de les espècies invasores. Aquesta planificació representa un pas previ imprescindible per garantir l’èxit de les actuacions B8 i B9, que comprenen les intervencions directes de control.L’acció A3, així com les accions B derivades, s’inclouran en el pla d’acció de l’Estratègia Integral de Renaturalització (A1) amb l’objectiu de proporcionar un pla de ruta integral a llarg termini que s’anirà implementant d’acord amb la disponibilitat de recursos.

Dades bàsiques
Objectius
  • Actualitzar l'estat actual de les EEI de flora i fauna més problemàques a la ciutat de Girona.
  • Dissenyar una estratègia de gestió per poder reduir els impactes negatius sobre la biodiversitat autòctona a curt i llarg termini.
Cost total79.919,08 €
Cost subvencionat75.923,13 €

Tasques

TascaEstat
"Catàleg i diagnòstic de la flora exòctia invasora"Iniciat
"Pla de gestió de la flora exòctia invasora"No iniciat
Diagnòstic de la fauna exòctia invasoraIniciat
Pla de gestió de la fauna exòca invasoraNo iniciat
Ordenança sobre espècies exòques invasoresNo iniciat

logos col·laboradors Ajuntament + Sorellona + UdG + XCN + SEObirdlife + ICRA

  • Ajuntament de Girona
  • Associació La Sorellona
  • Universitat de Girona
  • XCN – Xarxa per a la conservació de la Natura
  • SEO Birdlife - Sociedad Española de Ornitología
  • ICRA. Institut Català de Recerca de l'Aigua