Header: L'Estació Espai Jove

L'Estació Espai Jove

Xarxes: Joventut

Xarxes: L'Estació Espai Jove

Ruta de navegació

Mostrar't | Estació Espai Jove

Mostrar't

38a edició del Mostrar't

El Mostra'rt és un projecte molt consolidat i que té un gran èxit any rere any, que permet oferir un espai al jovent creador de la nostra ciutat. La iniciativa va néixer el 2007 amb l’objectiu de donar un impuls a les persones joves creatives en l’àmbit de les arts plàstiques de la ciutat i rodalia.

Mostrar't | Estació Espai Jove

Activitats programades