Header: Coronavirus

Coronavirus

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona destina 120.000 euros a la convocatòria d’ajuts (Re)Activem Girona 2021

Les ajudes s’adrecen a microempreses i persones professionals autònomes, amb una plantilla de fins a 5 treballadors i treballadores.

L’Ajuntament de Girona destinarà 120.000 euros a la convocatòria d’ajuts (Re)Activem Girona corresponent a l’any 2021. Aquestes ajudes tenen per objectiu impulsar l’activitat econòmica local i s’adrecen a microempreses i persones professionals autònomes, amb una plantilla de fins a 5 treballadors i treballadores, sempre que tinguin el domicili fiscal o activitat econòmica al municipi de Girona. Les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió dels ajuts ja s’ha aprovat inicialment, i el termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació definitiva al BOP.

Amb aquesta convocatòria, el consistori busca donar suport al teixit econòmic local per a la reactivació de totes aquelles iniciatives empresarials que s’han vist afectades per la crisi sorgida arran de pandèmia de la COVID-19. Els ajuts, de caràcter extraordinari, es gestionaran des del Servei Municipal d’Ocupació, i la tramitació s’haurà de fer a través de la seu electrònica.

“La reactivació econòmica és una prioritat clara, i més quan veiem les dificultats que tenim per deixar enrere les restriccions i les conseqüències sanitàries de la pandèmia. En aquests moments que s’han de fer passes enrere, des de l’Ajuntament volem reforçar les ajudes al teixit econòmic de Girona, sobretot autònoms i petites empreses, a través d’aquest programa. Confiem que pot ser un suport important i que permetrà que Girona surti amb més força després de la pandèmia”, ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes. 

L’import que el consistori destina a aquests ajuts serà de 120.000 euros. Cada sol·licitant i activitat econòmica podrà rebre una quantia màxima de 1.200 euros, que es podrà justificar a través de despeses corrents necessàries per al desenvolupament de l’activitat habitual, com ara quotes del RETA, despeses de lloguers, quotes de préstecs per activitat, despeses de proveïdors, assegurances, serveis bàsics i subministraments, així com despeses de material higiènic i preventiu per fer front a la COVID-19.

El règim de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta. Les sol·licituds es valoraran segons els criteris establerts a les bases reguladores i a la convocatòria, i s’atorgaran per puntuació fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista.

Es poden consultar les bases de les convocatòries, els requisits de sol·licitud, i la documentació que cal adjuntar en aquest enllaç al web municipal.

Bases i convocatòria
Tornar